Draaft God soms een beetje door?

Ja maar je moet wel nuchter blijven! Zomaar één van de vele reacties wanneer je zegt dat je niet langer mee wil doen aan sinterklaas (afgod wodan), kerst (dag van de zonnegod), valentijnsdag (dag van ´heilige´ valentinus) etc.

Niet doordraven he! Blijkbaar is men bezorgd over je wanneer je je wil ontdoen van allerlei afgodische gewoontes. God is heel radicaal, als men als volgeling van Jezus dat ook wil zijn omdat men God lief heeft, mag dat dan misschien?

Tot nu toe lees ik geen enkele Bijbeltekst waarin God vermenging toestaat met heidense feesten en andere afgodische elementen.  God blijft hierin dezelfde en laat dat ook duidelijk zien in Zijn Woord:

Deuteronomium 7:5 Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden.

De Israëlieten worden van te voren geïnstrueerd door God wat ze moeten doen met alle heidense dingen bij binnenkomst in het land Kanaän. Afbreken. In stukken slaan, omhakken en verbranden, kan het nog duidelijker?

Vele mensen geven als reden op: ´Ja, maar ik associeer het niet met die afgoden´. Dat kan zijn maar God associeert het duidelijk wel met elkaar. God zei niet: ¨Jullie dienen mij en associëren de gewijde palen niet met Mij dus laat ze maar staan¨. God kent geen enkele compromis!

Openbaringen 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.

Hoererij bedrijven. Hoererij betekent ´ontrouw´. Vermenging met afgoden is ontrouw aan God.

1 Timoteüs 1:13 mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof.

God rekent onwetendheid niet toe. Paulus lasterde God en vervolgde de gelovigen. Hij kreeg barmhartigheid omdat hij het heeft gedaan in onwetendheid. Misschien was u ook onwetend maar vanaf nu kunt u dat niet meer zeggen. Aan u de keuze of u gaat onderzoeken en uzelf onthouden van allerlei zaken…

 

 

Maar er is hoop!

1 Tessalonicenzen 1:9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,

Bekeert u! Om de levende en waarachtige God te dienen. Volg het voorbeeld van de gemeente van de Thessalonicenzen en wordt als een voorbeeld voor anderen.

1 Tessalonicenzen 1:7 zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.

Gaat u er wat mee doen? Of vindt u dat God gewoon een beetje doordraaft in Zijn woord?