Zaterdag: De opstandingsdag van Jezus!

Zondag de dag van de opstanding?

Er wordt soms gezegd dat christenen de zondag vieren  omdat Jezus op die dag is opgestaan.
Nu is er in de Bijbel nergens te vinden dat Jezus’ opstanding op de eerste dag een reden zou zijn om voortaan de zondag als rustdag te vieren.
Maar los daarvan is het maar de vraag of de Heere Jezus op zondag is opgestaan.

Twee dingen zijn in de kerkelijke traditie altijd aangenomen: Jezus is gestorven op vrijdag (Goede Vrijdag) en opgestaan op zondagmorgen (Paaszondag). Interessant is echter dat beide zaken niet letterlijk terug te vinden zijn in de Bijbel.

Er klopt iets niet

Wat weten we uit de Bijbel? Allereerst dat de Heere Jezus zelf gezegd heeft:

“Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn”. (Matth. 12:40)

Drie dagen en drie nachten dus. Als we gaan tellen vanaf vrijdagmiddag tot zondagmorgen komen we echter op twee  nachten en  één  dag: vrijdagnacht, zaterdag,  zaterdagnacht.

De Heere Jezus werd in de avond begraven (Mark 15:42-47), en Maria Magdalena en de andere  Maria vonden het graf  leeg toen het licht begon te worden (Matth. 28:1). Er klopt dus iets niet.
Dit wordt op een creatieve manier wel eens theologisch goedgepraat, als zouden een klein stukje vrijdag en een klein stukje zondag toch voor volle dagen tellen.
Echter, als je de letterlijke tekst bekijkt is het een onhoudbare en gezochte theorie. Aangezien we er zeker van kunnen zijn dat we Jezus’ woorden letterlijk mogen nemen (Jona was ook letterlijk drie dagen en drie nachten in de vis), klopt de kerkelijke traditie dus niet.
Op z’n minst één van de twee aangenomen dagen is fout.

Shabbat of FeestShabbat

Het probleem is dat christenen in de vroege kerkgeschiedenis te snel hebben aangenomen dat Jezus op vrijdag is gestorven, omdat er staat:

Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op sabbat, omdat het de voorbereiding was (want de dag van de sabbat was een grote dag).. (Joh. 19:31)

Na Jezus’ sterven volgt dus een Shabbat.
Christenen hebben aangenomen dat het hier om de wekelijkse rustdag op zaterdag gaat. Het gaat hier echter om een Hoogtijd-Shabbat. De Feesten van de Heere (ingesteld in Leviticus) kennen namelijk ook Shabbatten, dagen waarop niet gewerkt mag worden.
De eerste dag van het Pascha is er één van (Lev. 23:8), en daar hebben we hier mee te maken, zoals Markus duidelijk aangeeft:

En toen het al avond geworden was, en omdat het de voorbereiding op het Pascha was, dat is de voorsabbat, kwam Jozes van Arimathea… … om het lichaam van Jezus te vragen (Mark. 15:42)

In de eerder genoemde tekst uit Joh. 19:31 zien we dit trouwens ook terugkomen, deze Shabbat wordt namelijk ‘een grote dag’ genoemd, een bijzondere Shabbat dus. Het mooie is dat Jezus’ op hetzelfde tijdstip als de lammeren in Israël werd geslacht, die werden namelijk in de middag voor Pesach geslacht. De avond ervoor had Hij met zijn discipelen het Pesach al gevierd.

De  Feesten  van  de  Heere  zijn  altijd  op  een  vaste  datum, geen vaste dag.  Dit betekent dat ze  elk jaar op een andere dag kunnen vallen. Op welke dag deze Paassabbat viel weten we nog niet, maar feit is dat het dus elke dag van de week kan zijn. Maar we gaan verder kijken.

Goede Woensdag

Het belangrijkste aanknopingspunt is wellicht het feit dat de vrouwen het lege graf vinden.

En heel vroeg op de eerste dag van de week kwamen zij bij het graf, toen de zon opging. (Markus 16:2)

Opvallend is dat er nergens staat dat Jezus op de eerste dag van de week opstond.
 Alleen dat de vrouwen het lege graf vonden, heel vroeg op de zondag. Jezus was dus al eerder opgestaan. Hoe zit het nu? Eigenlijk is het heel eenvoudig. We kunnen gewoon gaan terugrekenen vanaf dit moment.

Één nacht en één dag terug = zaterdagmorgen.
Twee nachten en twee dagen = vrijdagmorgen
Drie nachten en drie dagen = donderdagmorgen
 

De Heere Jezus is in de avond begraven, niet ’s morgensvroeg zoals we hebben kunnen lezen in Markus 15, Donderdagavond kan het niet geweest zijn want dan kom je op drie nachten en twee dagen. We kunnen dus concluderen dat de Heere Jezus op woensdagmiddag is gestorven, en op woensdag avond is begraven.
Donderdag was het Pascha (Hoogtijd-Shabbat), vrijdag een gewone werkdag en zaterdag was er de wekelijke Shabbat.

Opstandingszaterdag

Maar: woensdagnacht, donderdagnacht, vrijdagnacht, zaterdagnacht.. dat zijn vier nachten, Jezus had het toch over drie dagen en drie nachten? Er is maar één mogelijkheid om alle Bijbelteksten kloppend te krijgen en dat is daarmee dan ook de waarheid:

Jezus lag vanaf woensdagavond drie nachten en drie dagen in het graf en stond op zaterdagavond op uit de doden! Hallelujah!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s