Waarom is pasen antisemitisme?

Pasen, de meeste christenen vieren het, in dezelfde periode valt het Bijbelse Pesach, een handjevol, maar groeiend aantal, christenen en Joden vieren dit.
Hoe kan het dat dit verschillende feesten op verschillende data zijn en waarom viert de één pasen en de ander Pesach?

Instelling van Pesach.

De feesten van de God van Israël zijn te vinden in Leviticus 23, zo ook met Pesach.

Lev. 23:5 In de eerste maand, op de veertiende dag van de maand, tegen het vallen van de avond, is het Pascha voor de HEERE.


In Leviticus staat beschreven wanneer Pesach begint, op de veertiende dag van de eerste maand. Het is goed om op de merken dat het een feest is van de HEERE en niet een per definitie Joods feest:

Lev. 23:4 Dit zijn de feestdagen van de HEERE, de heilige samenkomsten, die u op hun vastgestelde tijd moet uitroepen.

Pesach is dus een Bijbelse instelling, in tegenstelling tot pasen.

De eerste christenen

Is het altijd al zo geweest dat de ene christen pasen vierde en de andere christen Pesach? Het antwoord hierop is simpelweg: Nee.

In de eerste eeuwen vierden de eerste christenen (Quartodecimanen), samen met het Joodse volk, Pesach.
De éénheid, zoals de Bijbel het bedoelt, wat betreft Jood en heiden werd door de eerste christenen nageleefd. (Ps. 87:5, Ef. 2:14, Ef. 3:6, Rom. 11).
In Efeze 2 wordt gesproken over Christus die de tussenmuur tussen Jood en heiden afgebroken heeft. Het is werk van de Gezalfde van God dat deze tussenmuur weg is gehaald, de eerste christenen lieten deze tussenmuur dan ook weg.

De verandering

De kerkgeschiedenis staat vol van feiten die ervoor gezorgd hebben dat het werk van Jezus, het weghalen van de tussenmuur, teniet is gedaan en dat de tussenmuur weer is opgetrokken, pasen is één van de stenen van deze muur.

Er was er een toenemende mate van antisemitisme naarmate de tijd vorderde. Joden werden steeds vaker bestempeld als Christusmoordenaars en omgang met Joden werd als gevaarlijk en onwenselijk gezien. Zo werden Joden bijvoorbeeld geweerd op het concilie van Nicea (325 na Chr.). Op deze concilie werd bepaald dat niet de sabbat maar de zondag de nieuwe rustdag was voor de christenen. Ook werd Pesach definitief afgeschaft en pasen werd ingesteld, pasen een andere datum zodat het niet samen zou vallen met de Joden die Pesach bleven vieren, de reden dat er een andere datum kwam is dat een christen zo weinig mogelijk gemeen zou hebben met een Jood.
Constantijn de grote schreef het volgende naar de concilie/synode van Nicea:

„Het is de heiligste van alle feesten onwaardig om de gewoonte van de Joden te volgen. Het is onze plicht om niets gemeenschappelijk te hebben met de moordenaars van onze Here. Wij wensen ons af te zonderen van het verfoeilijke volk der Joden, zo een verdorven volk.”

Vandaag de dag, 1600 jaar later, vieren de meeste christenen nog steeds pasen en houden ze daarmee deze vorm van antisemitisme in stand. Het is ons in 1600 jaar nog steeds niet gelukt om ons hiervan te bekeren, dat is zeer triest aangezien Paulus ons juist oproept om het Joodse volk jaloers te maken. (Rom. 11: 11,14).

We hebben in deze tijd dan ook nog maar één opdracht met betrekking tot pasen: Bekering!

Lezenswaardig artikel hierover: https://www.rd.nl/opinie/laat-pasen-en-pesach-weer-op-%C3%A9%C3%A9n-dag-vallen-1.608152

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s