Staat het vieren van de sabbat e.d. gelijk aan ´Joodje spelen´?

Stelling: Het gaan vieren van de sabbat en bijbelse feesten is een gevaarlijke verandering en kunnen we vrijwel altijd scharen onder het kopje ´Joodje spelen´.

Als sabbatvierende gelovige kan je nog wel is in het hokje ´Joodje spelen´ gestopt worden. Waarom? Omdat je iets anders doet dan het overgrote deel van mensen binnen het christendom en dit overeenkomt met wat veel Joden doen.

Hieronder een paar ideeën die ten grondslag hieraan kunnen liggen.


Voorkomende ideeën:

  1. Een idee kan zijn dat het Jodendom een aparte religie is ten opzichte van het christendom, dit idee zou kloppen wanneer:
  • Geen enkele Jood in Jezus geloofd (Als Verlosser zijnde)
  • Iedereen binnen het Christendom Jezus in zijn leven heeft aangenomen als zijn of haar Verlosser zijnde.

Komt dit overeen met de bijbel?

Efeziërs 2: 13 Maar nu, in Christus Jezus, bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. 14 Want Hij is onze vrede, Die beiden één gemaakt heeft. En door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken.

Het geloof in Jezus heeft de muur tussen Jood en heiden afgebroken. Uiteraard hebben we hier over in Jezus gelovende Joden en in Jezus gelovende heidenen.

In Jezus gelovende Joden en christenen behoren dus één te zijn, zo niet dan is het werk van Christus, beschreven in Efeze 2, teniet gedaan. Hij heeft beide één gemaakt. Een mogelijke scheiding is dus altijd het gevolg van mensen en niet het gevolg van Jezus volgen.  

  1. Een volgend idee kan zijn dat het een eerste stap is naar het afzweren van Jezus als de Messias, de achterliggende gedachte is vaak zoiets als: ¨De meeste Joden geloven niet in Jezus en de meeste Joden vieren ook de sabbat¨.

 

Op de één of andere manier koppelt men dit aan elkaar. Doet de bijbel dat ook?

Handelingen 13:42 En toen de Joden weggegaan waren uit de synagoge, drongen de heidenen erop aan dat op de volgende sabbat dezelfde woorden tot hen gesproken zouden worden.

Handelingen 15: 21 Want Mozes heeft van oude tijden af in elke stad mensen die hem prediken, want hij wordt elke sabbat in de synagogen voorgelezen. (In dit hoofdstuk gaat het ook over gelovigen uit de heidenen).

Handelingen 16:12 En vandaar gingen wij naar Filippi, de eerste stad van dit deel van Macedonië, een kolonie. En wij verbleven een aantal dagen in die stad. 13 En op de dag van de sabbat gingen wij de stad uit, de rivier langs, waar het gebed gewoonlijk plaatsvond; en nadat wij daar waren gaan zitten, spraken wij tot de vrouwen die er samengekomen waren.

Buiten de stad Filippi (Een niet Joodse of Israëlische stad) was er een samenkomst van vrouwen, wederom gelovigen uit de heidenen.

Bovenstaande verzen mogen duidelijk zijn: Heidenen kwam ook gewoon bijeen op de sabbat. Nergens komt het idee naar boven drijven dat dit de eerste stap is naar het afzweren van Jezus als de Messias. Puur omdat wij het, een kleine 2000 jaar later, niet meer gewend zijn dat de gelovigen uit de heidenen ook op de sabbat samenkomen koppelen sommigen het vieren van de sabbat met een eerste toenadering van het afzweren van Jezus.

We laten ons in onze gedachten leiden door wat 2000 jaar later gewoonlijk is geworden in onze omgeving, wat daarvan afwijkt en overeenkomt met wat Joden doen kan al snel worden gezien als een besmetting met het slechte.


De vraag is natuurlijk: Moeten wij ons laten leiden door wat gebruikelijk is in de bijbel of wat gebruikelijk is na 2000 jaar verdraaide theologie?

Een andere reden kan zijn dat er (ex-)christenen Jezus als Messias verloochent hebben doordat ze zich ´bekeerd´ hebben naar het Orthodoxe Jodendom. In die gevallen was het vieren van de sabbat misschien wel de eerste stap. De voorbeelden zijn er helaas dat dit is gebeurd en ook nog steeds gebeurd. Mensen die niet geworteld zijn in Jezus zullen hun identiteit in andere dingen zoeken. Dit kan dus ook het Jodendom zijn.

Het probleem is dat omdat er dingen misgaan bij sommigen het hele fenomeen van het vieren van de sabbat als stap in de slechte richting wordt gezien.

Net zoals dat sommige ouderen niet in staat zijn om hun kind op te voeden, moeten we dan maar gaan waarschuwen tegen het opvoeden van kinderen en daarom het gebruik van voorbehoedsmiddelen e.d. gaan stimuleren? De praktijk heeft immers uitgewezen dat er mensen zijn die erin falen in de opvoeding

 

  1. De sabbat vieren staat gelijk aan ¨Joodje spelen¨ en houdt o.a. het inconsequent houden van de wet, men pak vaak alleen wat hem of haar uitkomt¨.

 

Dit idee heeft de onderliggende gedachte dat men per definitie op een Jood wil gaat lijken wanneer men de sabbat gaat vieren. Hiermee worden andere mogelijkheden gelijk uitgesloten: Zou het niet mogelijk zijn dat iemand de overtuiging heeft gekregen dat verschuiving van sabbatsheiliging naar de zondagsheiliging is bewerkstelligd door de vroege ´kerk´ in de 2e-4e eeuw? Zou iemand met deze overtuiging zich niet afgevraagd kunnen hebben of hij een volgeling van Jezus of een volgeling van een instelling van een duivels macht is zoals onderstaande beschrijft?

Daniël 7:25a Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken,
de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten.
Hij zal erop uit zijn
bepaalde tijden en de wet te veranderen,

Dergelijke teksten zijn niet of amper aanwezig over andere geboden zoals bijv. de besnijdenis, er staat bijvoorbeeld nergens voorspelt dat een duivelse macht de fysieke besnijdenis af zou proberen te schaffen. Paulus ageert er juist tegen als men uit rechtvaardigheid zich laat besnijden, hij ageert er ook tegen om je te laten besnijden wanneer je geroepen bent als onbesnedene. De situatie per gebod en wat het 2e testament erover zegt is nogal verschillend, we kunnen niet zomaar gaan roepen dat men daarmee gelijk inconsequent is als men zich wel aan het ene gebod houdt maar niet aan het andere.

Mensen die dit roepen hoor je overigens vrijwel nooit over zaken in het tweede testament die niet door christenen in de praktijk gebracht worden zoals bijvoorbeeld:

Handelingen 2:44 En allen die geloofden, waren bijeen en hadden alle dingen gemeenschappelijk;

Vragen voor mensen met bovenstaande opvattingen:

  • Hoe ga jij er, in de praktijk voor zorgen, dat jij één kunt zijn met Messiaanse Joden? Jezus heeft de tussenmuur weggehaald. 2000 jaar kerkgeschiedenis heeft deze muur weer opgetrokken. Joden (en ook andere gelovigen) zijn door de kerk vermoord. Veel Joden hebben niet voor niets de opvattingen dat ´het 2e testament´ en handleiding is om Joden te vervolgen. Een niet gering aantal denkt dat Jezus een heidense profeet is. Dit is deels aan het Jodendom te wijten maar ook voor een groot deel aan het gedrag van de naamchristenen in de geschiedenis. Wat gaan wij er aan doen om de band te herstellen? Denk overigens niet dat er in Nederland geen Joden meer wonen, het is ook een misvatting dat Joden per definitie pijpenkrullen, zwarte kleding en hoeden of keppeltjes dragen. Er zijn dus waarschijnlijk meer Joden dan je denkt, alleen je moet er niet vanuit gaan dat elke Jood direct te herkennen is aan zijn of haar kleding.
  • Als jij het verlangen hebt om te leven zoals de eerste christenen deden, waarom maak je er een dan een issue van als mensen dat in de praktijk gaan brengen? 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s