Dansen in de kerk: Bijbels of niet?

Onderstaande is niet geschreven om af te geven maar vanuit een verlangen om menselijke tradities in te ruilen voor bijbelse gebruiken

In traditionele kerken loop je de kans dat je raar aangekeken wordt wanneer je bij elke psalm gaat staan.  Als je je handen in de lucht steekt tijdens het zingen voor God ben je in veel gevallen gelijk de vreemde eend in bijt, zelfs als je het tijdens Psalm 134:2 doet: “Heft uwe handen naar omhoog”. We zingen het vaak uit volle borst mee…

Uiteraard is het geen verplichting om je handen in de lucht te steken. Maar waarom zingen we het wel mee als we het toch niet doen?

Er zijn gemeentes waar gedanst wordt, het is niet voor te stellen hoe men reageert als we dat voorin veel kerken gaan doen. Ontheiligen we daar God niet mee? Jazeker doen we dat, als het bijvoorbeeld een dans is die bedoeld is om een ander te verleiden, de bekende ‘tango’ is hier een goed voorbeeld van. De tango zorgt voor meer zin in seks..[1]

Over dit soort dansen hebben we het niet. Het gaat over dansen voor God. Sommige kerken zouden op de kop staan wanneer er gedanst zou worden. Het kerkgebouw zou te klein zijn, de kerkmuren zouden te dicht op elkaar staan

Dansen, dat zijn we gewoon niet gewend en mensen zijn nu eenmaal gewoontedieren. Maar willen we ook van onze gewoontes afstappen als de bijbel ons anders vertelt?

Wat te denken van Psalm 98 vers 4 en 6? 4: Juich dan den HEER met blijde galmen6 Met trompetten en bazuinengeklank; juicht voor het aangezicht des Konings, des HEEREN.

Denkt u even in plaatjes: Trompetten, bazuinen (sjofars) en juichende mensen. En dat in de kerk. De vreugde van het geloof in God zou beter tot uiting komen dan hoe we er nu vaak bij zitten in de traditionele kerk. Stokstijf, het liefst donker gekleed en ernstig kijkend. Waar is de vreugde van het geloof in Jezus? Wordt het niet is tijd om daar meer uiting aan te geven?

Wat te denken van de volgende Psalm, van de tekst kan ik hier in de huiskamer al opspringen van vreugde, laat staan als we het mee gaan zingen, in de handen klappend en juichend voor de grote Koning!

Psalm 47:
Juicht, o volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zaâm verheugd;

Juichen is dus heel bijbels, in de handen klappen ook evenals op trompetten en bazuinen blazen, maar dansen dat gaat wel heel ver toch?

Komt dansen dan ook in de bijbel voor? Jazeker!

2 Samuel 6:14 David huppelde uit alle macht voor het aangezicht van de HEERE;

De ark van het verbond (Die met het verzoendeksel wat op Jezus wijst)! was weer in het bezit van David. Hij danste uit alle macht! Het moet gevierd zijn als een grote overwinning.

De grootste overwinning ooit is door Jezus behaald bij Golgotha, aan het kruis riep hij de woorden “Het is volbracht”. Zijn lijden voor ons is de grootste vreugde die een mens kan hebben. Zouden wij niet ook dansen voor onze Heer en Heiland? De Messias die ons verlost, niet voor even maar voor eeuwig!

Is dat het enige voorbeeld van een dans in de bijbel? Zeer zeker niet!

Exodus 15:20 Mirjam, de profetes, de zuster van Aäron, nam een tamboerijn in haar hand, en al de vrouwen gingen achter haar aan, met tamboerijnen en in reidans.

Mirjam danste met andere vrouwen in reidans, met tamboerijnen!:)
Richteren 11:34a Maar toen Jefta in Mizpa bij zijn huis aankwam, zie, toen kwam zijn dochter naar buiten, hem tegemoet, met tamboerijnen en in reidans. 

De dochter van Jefta danste!
1 Samuel 18:6 Toen David en zijn mannen terugkwamen na het verslaan van de Filistijnen, gebeurde het dat de vrouwen uit al de steden van Israël met gezang en reidans koning Saul tegemoet trokken; met tamboerijnen, met blijdschap en met muziekinstrumenten.

Voetballers juichen na een doelpunt of een overwinning. David en zijn mannen dansten  na het verslaan van de Filistijnen. Hoe vieren wij de overwinning van Jezus op de slang?

Psalmen 149:3 Laten zij Zijn Naam loven in reidans,

Psalmen 150:4 Loof Hem met tamboerijn en reidans,

Lukas 15:25 Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en reidans.

Er zijn nog meer teksten te citeren maar het moge duidelijk zijn dat dansen heel bijbels is en dan met name de reidans.  Dansen gaat altijd samen met vreugde. ‘Surrogaat dansen’ heeft geen zin, het is zeker geen verplichting. Dans alleen als u het voor de Heere doet!

Kunt u uw vreugde door het geloof in Jezus niet onder stoelen of banken steken? Danst u er dan vrolijk en tegelijkertijd eerbiedig op los voor de allerhoogste!

[1] Onderzoek door de Colombiaanse Psychologe Cynthia Murcia van de universiteit te Frankfurt (http://dansfans.cultu.be/tango-meer-zin-in-seks)

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s