Woont God in de mens of in een gebouw? kerkgebouwen#1

¨Wat is het adres van de kerk¨

¨De catechisatie wordt gegeven in het gebouwtje naast de kerk¨

¨De kerk is het huis van God¨

¨Het is vandaag warm in de kerk¨

¨Wat een schitterende kerk is dat¨

Bovenstaande zijn zomaar wat uitspraken die bewijzen dat veel mensen de kerk verbinden met een gebouw. Waar komt deze koppeling in ons denken vandaan?

In het Nieuwe Testament lezen we over het samenkomen in tempels, synagogen en huizen maar nooit over een kerkgebouw, waar komen kerkgebouwen dan überhaupt vandaan?

We weten allemaal dat de tempel het huis van God was. Soms gaan we er vanuit dat een kerkgebouw de plaats van de tempel heeft ingenomen. Maar is dit ook echt bijbels?

De tempel: Gebouw of gelovigen?

De ware Kerk zijn echter alle gelovigen in Jezus, zowel Jood als niet-Jood (heiden). Allereerst een aantal teksten om te laten zien dat de tempel door de komst van Jezus nu vooral geestelijk is en niet fysiek, oordeelt u zelf!

Marcus 14:58 Wij hebben Hem horen zeggen: Ik zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken en in drie dagen een andere, niet met handen gemaakt, bouwen.

Jezus zegt dat Hij de tempel die met handen gemaakt is (fysiek) zal afbreken en een tempel die niet met handen gemaakt is (geestelijk) zal bouwen.

1 Kor. 3:16 Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont

1 Kor 3:17 Als iemand de tempel van God te gronde richt, zal God hem te gronde richten, want de tempel van God is heilig, en deze tempel bent u

Handelingen 7:48a De Allerhoogste woont echter niet in tempels die met handen gemaakt zijn.

Mochten wij een kerkgebouw als vervanging zien van de tempels dan weten we bij deze dat de Allerhoogste daar niet in woont. Waar woont Hij dan wel?

2 Korintiërs 6:16 Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn.

Efeziërs 2:20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus Zelf de hoeksteen is, 21 en op Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Heere; 22 op Wie ook u mede gebouwd wordt tot een woning van God, in de Geest.

Als Jezus uw hoeksteen en uw fundament is zijn we een heilige tempel in de Heere, het huis van God zit dan binnenin ons.

Hebreeën 3:6 Christus echter is getrouw over Zijn huis als Zoon. Zijn huis zijn wij, als wij tenminste de vrijmoedigheid en de roem van de hoop tot het einde toe onwrikbaar vasthouden.

Zijn huis zijn wij! Behoeft geen verdere uitleg toch?

1 Petrus 2:5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.

De fysieke tempels en synagoges die in het Nieuwe testament voorkomen zijn er omdat deze nog stonden. Na de komst van Jezus werden er geen nieuwe tempels meer gebouwd.

Soms zie je op social media of andere plaatsen foto’s voorbij komen. Men is dan verheugd dat er een concert of een andere activiteit in een kerkgebouw is. Prachtig vind men het. Dat is immers de plek waar God woont? Tenminste, daar gaat men vanuit. Een bekend fenomeen is ook dat men dichter bij God denkt te zijn wanneer men in een kerkgebouw is, dit wordt niet hardop uitgesproken maar zit dikwijls wel in onze gedachten. Uiteraard is dit niet bijbels te onderbouwen en daarom dus ook niet waar.

Velen bezoeken ook graag een kathedraal, bijvoorbeeld wanneer men op vakantie is. Men lijkt niet te beseffen dat een stenen gebouw geen enkele waarde heeft voor God. Overigens zegt de naam al genoeg: ‘Kathedra’ betekent namelijk: ‘zetel van de bisschop’, zouden we dat een gebouw van God kunnen noemen?

Bovenstaande bijbelteksten tonen duidelijk aan dat ons geloof niets meer met een fysiek gebouw te maken heeft. Overigens weten we gelijk ook dat de openbaring van de antichrist niets te doen heeft met een fysieke tempel maar in de gemeente die bestaat uit mensen.

2 thessalonicenzen 2:4 de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet.

De aanname dat een kerkgebouw de vervanger is van een tempel is dus volstrekt onbijbels.

2 Comments

  1. God wil wonen in een gebouw van levende stenen. Zijn volk.

    Het nieuwe Jeruzalem bestaat ook uit zijn Volk. Jeruzalem getooid
    als een bruid

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s