Het belang van bereidheid!

Er zijn volgelingen van Jezus die het moeilijk vinden om vurig te blijven. Op zich niet verwonderlijk, er wordt van alle kanten onze aandacht gevraagd. Maar hoe kunnen we ondanks alle verleidingen vurig blijven voor Jezus? En zijn we nog bereid om Jezus meer gehoorzaam te zijn dan de mensen?

Mijns inziens begint het met bereidheid. Zijn we echt bereid om Jezus te volgen? En de consequenties te accepteren? Het kan natuurlijk zijn dat we keuzes moeten maken waardoor we bespot of uitgelachen worden, uit onze vriendengroep geknikkerd worden of andere moeilijkheden?

Efeziërs 6:7 en dien met bereidwilligheid de Heere en niet de mensen. 

Als we niet bereid zijn komen we geen stap verder, het is niet voor niks dat de bereidheid gekoppeld is aan het schoeisel in de wapenrusting:

Efeziërs 6:15 en de voeten geschoeid met bereidheid van het Evangelie van de vrede.

Soms kunnen we klagen dat we zo moeilijk verder komen, maar zijn we daadwerkelijk bereid? Geven we ons volledig aan Jezus of vinden we 90% procent ook wel voldoende?

Spreuken 23:26b Geef mij je hart,en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen.

Geef je hart aan Hem! Niet een stukje, nee je hele hart!

Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Als ons wordt verboden om te evangeliseren, luisteren we daar dan naar? Durven we überhaupt te evangeliseren? Durven we uit onze comfortzone te stappen om de naam van Jezus te verkondigen?

Lucas 9:26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

Schamen we ons om uit te komen voor de naam van Jezus? Zijn we bereid om de straat op te gaan of op een andere manier te evangeliseren?

Lucas 9:23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.

Zijn we daadwerkelijk bereid om Jezus te volgen? Koste wat het kost?

2 Timoteüs 2:3 Lijd verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus.

Zijn we soldaten in het leger van Jezus? Komen we op voor wat Hij ons leert?

Durven we, zowel binnen als buiten de kerk, een vreemde eend in de bijt te zijn?

2 Timoteüs 4:2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht.

Zijn we bereid om elkaar te vermanen? Uit liefde voor elkaar? Of laten we ons leiden doordat de ander ons dan misschien iets minder aardig vindt? Zijn we bereid om het Woord te prediken? Ook als het even wat minder goed uitkomt?

2 Timoteüs 4:5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

Zijn we bereid om de verdrukkingen te verdragen omdat we Jezus volgen?

Psalmen 57:8 Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen, ik zal psalmen zingen.

Zijn we bereid om God te loven, zowel met onze mond als met onze daden?

1 Timoteüs 6:18 ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen.

Houden we liever alles voor onszelf of zijn we bereid om ook te delen?

1 Petrus 3:14a Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. 

Zijn we echt bereid om te lijden omdat we volgelingen van Jezus zijn?

1 Petrus 3:15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied.

Zijn we bereid om te getuigen van Jezus (De hoop die in ons is)?

Bereidheid is enorm belangrijk. We leven in een maatschappij die gericht is op het hebben van een goed gevoel. We zijn steeds minder bereid om moeilijkheden te verdragen. We worden steeds ik-gerichter: ¨Als ik er maar een fijn gevoel aan over houd¨.

Genesis 6:22 En Noach deed het; overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij.

Noach was zo ´gek´ om naar God te luisteren om in een kurkdroog landschap een boot te gaan bouwen. Hij bouwde jarenlang aan de ark. Hij werd uitgelachen en bespot maar hij ging door, ondanks alle verdrukkingen. Want Noach was geen volgelingen van mensen maar hij geloofde/vertrouwde in/op God!

Willen we groeien in het geloof? Dan is de vraag:

Dragen we het schoeisel van de bereidheid om mensen te volgen of het schoeisel om het Ware Evangelie na te volgen? Zou het realistisch zijn om te groeien in het geloof terwijl we niet bereid zijn om Jezus te volgen, ook als het moeilijk wordt?

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s