Is ‘The Passion’ Bijbels gezien een evangelisatieproject?

´The Passion´ is een bekend evenement wat de lijdensweg van Jezus vertaald op een moderne manier. Er worden popnummers gezongen door artiesten die in het dagelijkse leven helemaal niet zoveel met Jezus hebben.

De meningen over dit evenement lopen sterk uiteen: De één is voorstander want er worden mensen met het evangelie bereikt, een volgende is tegen omdat hij of zij vindt dat het meer spektakel is en er sprake is van ontheiliging en een derde zit daar ergens tussenin.

De meest gehoorde redenen onder de voorstanders zijn wel dat het evangelie dichter bij mensen wordt gebracht die daar normaal gesproken niet mee in aanraking komen, ook is een ´argument´ dat er door ´The Passion´ mensen tot geloof zijn gekomen.

Blijkbaar is het een reden om ergens een voorstander van te zijn zodra er mensen tot geloof komen. Maar ik ken mensen die gelovig zijn geworden doordat ze een depressie hebben gekregen, een volgende omdat diegene is misbruikt op jonge leeftijd, weer een ander kwam in het occultisme terecht en is daardoor uiteindelijk toch God gaan zoeken en tot geloof gekomen, en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Als de reden is dat er mensen tot geloof door kunnen komen moeten we dus vanaf nu ook niet meer strijden tegen depressie, misbruik en occultisme. Lijkt me niet helemaal het juiste uitgangspunt…

Verder is er nergens in de Bijbel een gedeelte te vinden waar er water bij wijn wordt gedaan tijdens een ´evangelisatieproject´.  Vermenging met het ´wereldse´ (popnummers en artiesten in dit geval) om maar zoveel mogelijk mensen te bereiken.
Dit principe is een zelf bedacht principe, Bijbels is het in ieder geval niet.

Daarnaast leert de Bijbel en de geschiedenis dat de meeste opwekkingen komen na een duidelijke oproep tot bekering, waar klinkt dat nu echt door bij ´The Passion´?

Waar is het duidelijke geluid tijdens ´The Passion´ dat iedereen een Redder nodig heeft? Wij mensen, die van nature slecht zijn, hebben Iemand nodig om verzoend te worden met God, wordt de bezoekers/kijkers dat nu echt duidelijk gemaakt tijdens ´The Passion´ denkt u?

We zullen een paar ´evangelisatie opdrachten´ uit de Bijbel bekijken, we beginnen met de meest bekende:

Matteüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Hier zitten drie elementen in: 1) Onderwijs alle volken. 2) Doop hen. 3) Leer ze de geboden van Jezus in acht te nemen. ´The Passion´ voldoet als je heel optimistisch bent, aan het eerste element, je zou het als een vorm van onderwijs kunnen zien, maar daar houdt het dan ook echt mee op.

2 Timoteüs 4:2 predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderricht. 3 Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. 4 Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. 5 Maar u, wees nuchter in alles. Lijd verdrukkingen. Doe het werk van een evangelist. Vervul uw dienstwerk ten volle.

1) Predik het woord, gelegen of ongelegen. 2) Weerleg, bestraf en vermaan, met alle geduld en onderricht. Dat is het werk van een evangelist, dat komt niet echt overeen met ´The Passion´ toch?

Efeziërs 4:11 En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars.

God geeft mensen een bepaalde ´bediening´. De één als apostel, de ander als profeet, een ander als evangelist en weer anderen als herder en leraar. Moeten we daaruit dan concluderen dat de popartiesten nu opeens door God geroepen zijn als evangelist?

Matteüs 3:2 en zei: Bekeer u, want het Koninkrijk is nabijgekomen.

Bekeer u want het Koninkrijk komt er aan! Zouden de mensen die de ´The Passion´ bekijken echt door hebben dat we ons hebben te bekeren? Klinkt de oproep tot bekering luidt en duidelijk?

Matteüs 10:7 En als u op weg gaat, predik dan: Het Koninkrijk is nabijgekomen.

Als we aan evangelisatie doen, predik dan dat het Koninkrijk voor de deur staat. Waar wordt dit precies gepredikt tijdens ´The Passion´?

Johannes 2: 15 En nadat Hij een gesel van touwen gemaakt had, dreef Hij ze allen de tempel uit, ook de schapen en de runderen. En het geld van de wisselaars wierp Hij op de grond en de tafels keerde Hij om. 16 En Hij zei tegen hen die de duiven verkochten: Neem deze dingen vanhier weg, maak niet het huis van Mijn Vader tot een huis van koophandel. 

We weten hoe Jezus kan reageren wanneer de heiligheid van het Goddelijke in het geding is. Hoe zou Jezus gereageerd hebben als Hij nu in Nederland zou rondlopen? Zou hij echt zeggen dat we ons niet zo druk moeten maken over vermenging? Zou Hij zeggen dat we wel twee heren kunnen dienen? Een beetje van God en een beetje van de wereld?

1 Korintiërs 1:21 Want omdat, in de wijsheid van God, de wereld door haar wijsheid God niet heeft leren kennen, heeft het God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken hen die geloven.

Gelukkig kan God met een kromme stok een rechte slag slaan en worden mensen door dwaasheid van de prediking zalig, prachtig dat er mensen door ´The Passion´ tot geloof komen maar als de echte oproep tot bekering gaat klinken dan kunnen dat er nog veel meer worden!:)

We zouden zo nog even door kunnen gaan maar het moge duidelijk zijn dat de ´The Passion´ 1) Vermenging is met het ´wereldse´ en tegelijkertijd 2) Vrijwel geen enkel element in zich heeft van de Bijbelse manier van evangelisatie.

We kunnen uiteraard een voorstander van ´The Passion´ blijven maar misschien is het een idee om ook met dit soort zaken de Bijbel open te slaan en de adviezen van Jezus m.b.t. evangelisatie in acht te nemen. De keuze is aan ons of we het advies van Jezus willen volgen of dat we wijs zijn in eigen oog.

Jesaja 5:21 Wee hun die in hun eigen oog wijs zijn
en naar hun eigen mening verstandig.

Waar is onze visie op ´The Passion´ op gebaseerd? Op onze eigen overtuigingen of hebben we ons Bijbeltje open gedaan over wat Jezus ons verteld over de manier van evangeliseren?

3 Comments

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s