Is Jezus uw dominee?

In mening gesprek wordt het feit dat een dominee iets zegt opgevoerd als argument, want wat de dominee zegt is waar, tenminste daar gaan we vanuit. Als de dominee altijd gelijk heeft dan zouden alle dominee´s het ook met elkaar eens zijn toch? Hoe bijbels is het eigenlijk dat we de dingen niet toetsen omdat we ervan uitgaan dat een dominee of ander persoon wel gelijk heeft?

Vaak geloven we de dominee op zijn woord. Hij heeft immers gestudeerd? Uiteraard is studie belangrijk maar dat blijft mensenwerk, pas als de Heilige Geest ons leid en de ogen opent hebben we de waarheid.

Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.

De discipelen van Jezus waren eenvoudige mensen, ze waren ook  ongeleerd zoals u hierboven kunt lezen, ze hadden geen theologische opleiding achter de rug…

En als de reden is dat men gestudeerd heeft voor ons reden is om te geloven dat diegene ook de waarheid spreekt dan is het onbegrijpelijk dat er zo weinig christenen in de oerknal e.d. gaan geloven, verreweg de meeste wetenschappers, de mensen die gestudeerd hebben, geloven in dergelijke zaken..

Niet zelden bekleden de formulieren een soort heilige functie, als we iets willen weten over bijvoorbeeld de doop, avondmaal of andere zaken bladeren we meestal rechtstreeks naar het formulier in plaats van in de bijbel zelf te kijken, hoe krom kan het zijn.

Menigmaal kunnen we elkaar horen zeggen: ´Ja, maar zo staat het in het formulier´! Alsof de formulieren de absolute waarheid zijn.

In de formulieren vinden we een kerkelijk correcte uiteenzetting van allerlei vraagstukken. Het is een menselijke uiteenzetting met geciteerde bijbelteksten, maar als men een beetje bestudeerd zien we al snel dat het vaak uit de context is getrokken.

Wanneer we schrift met schrift vergelijken dan gaan we zelf al snel inzien dat het allemaal niet zo kloppend is als dat we altijd gedacht hebben. Menigmaal als men de kerk verlaat is er aan vooraf gegaan dat men de ander niet meer op zijn woord gelooft en zelf de bijbel is gaan onderzoeken.

Dominee´s, ja dat zijn knechten van God toch? Als dat zo was geweest zou het woordje dominee dan niet minimaal één keer in de bijbel zijn voorgekomen? Het woordje dominee komt uit het latijn en betekent ´heer´, ´heerser´ of ´behoort aan God´. We hebben zelf verzonnen dat een dominee bij God hoort, in de bijbel staat dat nergens. Natuurlijk kan het dat een dominee geroepen is door God maar het kan ook net zo goed niet zo zijn….

Het is opvallend dat een niet gering aantal mensen heel veel weten over dominee´s, we weten hoeveel kinderen de man heeft, in welke plaats hij dominee is geweest en in welke periode. We weten van menig plaats welke dominee er heeft gestaan, wie hem voorafgegaan is en ga zo maar door.

We weten ook vaak of een dominee beroepbaar is of niet. Zo uit ons blote hoofd. Kennis van dominee´s, daar ontbreekt het ons niet aan. Kennis waar we (uiteindelijk) helemaal niets aan hebben. Als we dit tegenover de bijbelkennis zetten die we gemiddeld genomen hebben, zou het schaamrood ons dan niet op de kaken moeten staan?

Handelingen 17:11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

Laten we worden als de gemeente te Berea! Laten we dagelijks onze bijbel induiken! En dan niet vluchtig lezen maar onderzoekend! Laten we checken of alles wat ons voorgehouden wordt klopt met de bijbel.

Dominee´s hebben op veel vlakken een vergelijkbare positie als de Rabbi´s bij de Joden, Jezus is hier heel duidelijk over;

Matteüs 23:8 Maar u mag zich geen rabbi laten noemen, want Eén is uw Meester, namelijk Christus; en u bent allen broeders. 9 En u mag niemand op de aarde uw vader noemen, want Eén is uw Vader, namelijk Hij Die in de hemelen is. 10 En u mag niet meesters genoemd worden, want Eén is uw Meester, namelijk Christus.

Op geestelijk gebied mogen we maar één Meester hebben en één Vader. Is Jezus onze dominee (´Heer´) of is dat de beste man die op zondag predikt? Geloven we alleen de woorden van de dominee wanneer we dit zelf eerlijk gecheckt en getoetst hebben aan de bijbel?

Gelukkig zitten er ook mensen die in de kerk die wel echt de bijbel onderzoeken en ook kritische durven zijn. Mensen die niet klakkeloos alles aannemen, dat is prachtig en dat moet vooral zo door blijven gaan. Natuurlijk zeggen dominee´s ook goede dingen en zeer zeker dat er in de formulieren ook waarheden staan. Het blijft echter allemaal mensenwerk en daarom is het goed om scherp te zijn en om zelf alles te onderzoeken! Dit geldt overigens voor overal waar we komen, of het nu pinkster, evangelisch, gereformeerd, PKN of messiaans is, het is zaak om ten alle tijde scherp te blijven en alles te toetsen aan Gods Woord.

Vaak zien we het Joodse volk in het eerste/oude testament als ontrouw aan God.

Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.

Hier lezen we dat het volk Israël ooit uitgeroeid is door een gebrek aan kennis, even dat u weet hoe belangrijk het is dat we kennis hebben.

En even terzijde: Vaak voelen we ons verheven ten opzichte van het Joodse volk. Laten vooral merken dat het ook anders kan dan de 1900 jaar verdrukking van een grote groep christenen t.o.v. de Joden. Lees hiervoor evt. De verdrietige houding van ‘de kerk van alle tijden’ en Kerk(geschiedenis): Dood aan de Jood!

Romeinen 11:11 Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.

Door dat Israël de mist in is gegaan hebben wij, gelovigen uit de heidenvolken, de mogelijkheid om zalig te worden! Het pastte in Gods plan!

1 Tessalonicenzen 5:21 Beproef alle dingen, behoud het goede.

Beproef alle dingen en behoud het goede, waarom blijkt dit in de praktijk vaak zo moeilijk te zijn voor ons?

Matteüs 15:8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn. 

We kunnen de juist woorden wel spreken maar als deze niet uit ons hart komen zijn ze  niets waard. Laten we stoppen met het volgen van tradities, die onbijbels zijn, en niet meer de leringen en geboden van mensen te volgen maar de geboden van Jezus.

Als Jezus terugkomt kunnen we ons niet verschuilen achter uitspraken als: ´Ja, maar zo staat het in het formulier´ of ´Ja, maar de dominee zei het´

We hebben maar één Rabbi en dat is Jezus, geldt dat ook voor u?

 

 

1 Comment

  1. Inderdaad, ik pleit voor studie, zie evt. mijn blog over het gebrek aan bijbelkennis hierover. Echter moeten we niet iemand op zijn woord gaan geloven omdat deze toevallig wat meer studie heeft gedaan. Overal waar we komen moeten we opbouwend kritisch zijn. Of het nu het messiaanse, reformatorische of de evangelische hoek betreft, overal zitten onjuistheden en we kunnen dat alleen maar aanpakken als iedereen voor zichzelf gaat studeren en alles toetsen. Ook de kerkverbanden zijn erg onbijbels, zie 1 korinthe 3. Het staat gelijk aan vleselijk denken als men denkt dat we bij een kerkverband horen. God heeft maar 2 hokjes: Of je bent een kind van hem of je bent het niet…. Bedankt voor de bemoedigende reactie;)

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s