Bent u nog vurig voor Jezus?

Het is weer tijd voor de wekelijkse samenkomst, ik zie twee trouwe gemeenteleden voorbij lopen, beiden zijn keurig gekleed. Van de buitenkant is er geen verschil te zien. Aan de binnenkant helaas wel.

De één gaat naar de samenkomst uit gewoonte, de ander omdat hij een honger heeft naar het levende Woord van God en het ontmoeten van zijn broeders en zusters. De één is van mening dat hij bij een bepaalde stroming hoort, de ander is van mening dat hij onderdeel is van de wereldwijde gemeente van Jezus. De één zingt de psalmen (of lofzangen en geestelijke liederen) mee uit gewoonte of vanwege de sociale controle (Wat als mijn buurman ziet dat ik niet meezing), de ander zingt de psalmen mee vanuit een brandend hartsverlangen.

1 Korintiërs 3:4 Want als iemand zegt: Ik ben van Paulus, en een ander: Ik van Apollos, bent u dan niet vleselijk?

De Bijbel zegt het: Denken dat we onderdeel zijn van een bepaalde stroming staat gelijk aan vleselijk denken. Ook het volgen van een dominee, voorganger of spreker staat gelijk aan vleselijk denken, helaas gebeurd het in nog steeds…

We stoppen graag iedereen in een apart hokje, we hebben er ondertussen tientallen, als het er geen honderden of duizenden zijn. God heeft echter maar twee hokjes, of je hoort bij de gemeente van Christus of je hoort er niet bij. Waarom bestaan er dan überhaupt kerkverbanden en stromingen vraag je je misschien af?

Openbaringen 1:20b de zeven kandelaren die u hebt gezien, zijn de zeven gemeenten.

De kandelaar staat voor de gemeente van Christus, verschillende gemeentes wereldwijd die samen tot hetzelfde lichaam van Christus behoren.

De grote vraag is: Zijn we lid van een kerk, scharen we onszelf onder een bepaalde stroming of kerkverband? Of zijn we lid van de Kandelaar (De gemeente van Jezus)?

Openbaringen 2:4 Maar Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. 5 Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom Ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert.

Staat Jezus nog op de eerste plaats? Of is het verwaterd en hebben we Jezus, gemerkt of ongemerkt, bewust of onbewust, de rug toegekeerd? Zijn we gevallen? Als we gevallen zijn dan klinkt de oproep: Bekeert u! Zo niet dat zal de kandelaar weggenomen worden. Dit kan betekenen dat de gemeente ophoud te bestaan of dat de wedergeboren mensen de kerk zullen verlaten (De wedergeboren mensen zijn immers de echte gemeente van Jezus).

Openbaringen 3:15 Ik ken uw werken, en weet dat u niet koud en niet heet bent. Was u maar koud of heet! 16 Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal Ik u uit Mijn mond spuwen.

Er zijn mensen die denken dat God drie hokjes heeft. Van Jezus, niet van Jezus en van allebei een beetje, die laatste groep noemt God lauw. God spuugt lauwheid uit. Zijn wij lauw? Vraagt u het zichzelf is af, hoe radicaal bent u?

Matteüs 7: 21 Niet ieder die tegen Mij zegt: Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk, maar wie de wil doet van Mijn Vader, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen op die dag tegen Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam demonen uitgedreven, en in Uw Naam veel krachten gedaan? 23 Dan zal Ik hun openlijk zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, u die de wetteloosheid werkt!

We kunnen in de naam van Jezus de grootste wonderen verrichten, we kunnen profeteren. Maar als Jezus onze Verlosser niet is of als wij onze eerste liefde hebben verlaten zullen we het Koninkrijk niet binnengaan en zal Jezus zeggen: Ik heb u niet gekend. Niet iedereen die Jezus met de mond belijd zal binnengaan in het Koninkrijk, maar ieder die de wil van de Vader doet zal binnengaan!

Matteüs 15

2 Waarom overtreden Uw discipelen de overlevering van de ouden? Want zij wassen hun handen niet als zij brood gaan eten. 3 Maar Hij antwoordde en zei tegen hen: Waarom overtreedt ook u het gebod van God door uw overlevering?

7 Huichelaars! Terecht heeft Jesaja over u geprofeteerd, toen hij zei: 8 Dit volk nadert tot Mij met hun mond en eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan; 9 maar tevergeefs eren zij Mij, omdat zij leringen onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Zijn wij anders dan deze Farizeeërs en schriftgeleerden? Houden wij ons aan overleveringen of tradities van mensen? En gewoon een concreet voorbeeld: Doen wij mee met 40 dagen vasten voor Pasen? Een Roomse overlevering met een zeer duistere oorsprong en ook nog is nergens in de bijbel te vinden? Zijn wij echt anders?

Zijn we bereid om tradities die in strijd zijn met de bijbel weg te doen? Zijn we überhaupt bereid om dit soort zaken te onderzoeken? Zijn we bereid om de wil van de Vader te doen? Zelfs Jezus kwam op aarde om de wil van Zijn Vader te doen, zullen wij dat dan anders doen?

Bent u lauw? Zo ja, bij Jezus is vergeving! Zijn genade is ontzagwekkend groot! Keer terug en wordt weer heet (of koud)!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s