Draaft God soms een beetje door?

¨Ja, maar je moet wel nuchter blijven!¨ Zomaar één van de vele reacties wanneer je zegt dat je niet langer mee wil doen aan sinterklaas (afgod wodan), kerst (dag van de zonnegod), valentijnsdag (dag van ´heilige´ valentinus) etc. Hetzelfde geldt overigens voor het steeds populairder wordende Mindfulness, Yoga etc.

¨Niet doordraven he!¨ Blijkbaar is men bezorgd over je wanneer je je wil ontdoen van allerlei afgodische gewoontes. God is heel radicaal, als men als volgeling van Jezus dat ook wil zijn omdat men God lief heeft, mag dat dan misschien?

¨Je hoeft heus niet wereldvreemd te worden hoor!¨ Dit is de bescheiden mening van menig christen. God denkt daar in Zijn Woord wel iets anders over:

Jakobus 4:4 Overspelige mannen en vrouwen, weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan nu een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt.

Geen enkele compromis te ontdekken, toch?

Tot nu toe lees ik geen enkele Bijbeltekst waarin God vermenging toestaat met heidense feesten en andere afgodische elementen.  God blijft eeuwig dezelfde en laat dat ook duidelijk zien in Zijn Woord.

Deuteronomium 7:5 Maar zo moet u met hen doen: hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden.

De Israëlieten worden van te voren geïnstrueerd door God wat ze moeten doen met alle heidense dingen bij binnenkomst in het land Kanaän: Afbreken. In stukken slaan, omhakken en verbranden. Kan het nog duidelijker?

Vele mensen geven als reden op: ´Ja, maar ik associeer het niet met die afgoden´. Dat kan zijn maar God associeert het duidelijk wel met elkaar. God zei niet: ¨Jullie dienen mij en associëren de gewijde palen niet met Mij dus laat ze maar staan¨. God kent geen enkele compromis en is heel zwart/wit!

Leviticus 19:4 U mag u niet tot de afgoden wenden en voor uzelf geen gegoten goden maken. Ik ben de HEERE, uw God.

Israël mocht zich niet tot de afgoden wenden, mogen wij dat als gelovigen uit de heidenen wel denkt u?

Deuteronomium 29:18 Laat onder u geen man of vrouw, gezin of stam zijn die zijn hart heden van de HEERE, onze God, afkeert, om de goden van deze volken te gaan dienen. Laat onder u geen wortel zijn die gal en alsem voortbrengt. 17 U hebt hun afschuwelijke afgoden en stinkgoden gezien die zij hadden: hout en steen, zilver en goud.

Het is of het één of het ander. Makkelijker kunnen we het niet maken…

1 Samuel 12:21 Wijk niet af door de nietige afgoden na te volgen, die niet van nut zijn en niet kunnen redden, want zij zijn nietigheden.

Samuël had een boodschap voor het volk, kort maar krachtig, ¨wijk niet af!¨

1 Koningen 11:7 Toen bouwde Salomo een offerhoogte voor Kamos, de afschuwelijke afgod van de Moabieten, op de berg die voor Jeruzalem ligt, en voor Molech, de afschuwelijke afgod van de Ammonieten. 8 Zo deed hij voor al zijn uitheemse vrouwen, die hun afgoden reukoffers en slachtoffers brachten.

Zelfs de wijze Salomo ging de fout in! Laten we ons bekeren van wat er allemaal is binnengeslopen door alle eeuwen heen. Zijn we bereid om schoon schip te maken?

1 Koningen 16:33 Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de HEERE, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er vóór hem geweest waren.

Zijn we net als Israël in de dagen dat zij vreemd gingen? Staan we vermenging toe? Denken we dat het allemaal wel meevalt?

2 Koningen 17:15 Ook verwierpen zij Zijn verordeningen en Zijn verbond, dat Hij met hun vaderen gesloten had, en Zijn getuigenissen, waarmee Hij hen gewaarschuwd had. Zij gingen de nietige afgoden achterna, zodat zij zelf nietig werden. Ze gingen de heidenvolken achterna die rondom hen woonden, terwijl de HEERE hun geboden had niet te doen als zij.

Verwerpen wij ook Gods gebod? Om ons niet in te laten met afgoderij? Soms kan het strijd en moeite met zich meebrengen en zijn we alleen binnen de familie, kerk en vriendengroepen maar is dat voor ons reden tot lauwheid?

1 Kronieken 16:26 Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt. 27 Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht, macht en vreugde zijn in Zijn plaats.

Kerst, sinterklaas, oud en nieuw, valentijnsdag en het hele riedeltje: afgoderij. Kiest u daarvoor? Of gaan we voor de glorie van God?

2 Kronieken 24:18 Zij verlieten het huis van de HEERE, de God van hun vaderen, en dienden de gewijde palen en de afgoden. Vanwege deze schuld van hen rustte er grote toorn op Juda en Jeruzalem. 19 Hij zond onder hen profeten om hen tot de HEERE te doen terugkeren. Zij waarschuwden hen, maar zij gehoorzaamden hun niet.

Een gewaarschuwd mens telt voor twee, de vraag is wat doet u er mee?

Openbaringen 2:14 Maar Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven.

Hoererij bedrijven. Hoererij betekent ´ontrouw´. Vermenging met afgoden is ontrouw aan God. Dat kan zijn omdat men lauw is maar ook omdat men onwetend is…

1 Timoteüs 1:13 mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof.

God rekent onwetendheid niet toe. Paulus lasterde God en vervolgde de gelovigen. Hij kreeg barmhartigheid omdat hij het heeft gedaan in onwetendheid. Misschien was u ook onwetend maar nu niet meer. Aan u de keuze of u gaat onderzoeken en uzelf gaat onthouden van allerlei zaken…

1 Korintiërs 5:8 Laten wij dus feestvieren, niet met oud zuurdeeg, ook niet met zuurdeeg van slechtheid en boosaardigheid, maar met ongezuurde broden van oprechtheid en waarheid.

De context gaat hier in eerste instantie over hoererij op seksueel gebied, namelijk dat iemand wat met de vrouw van zijn vader heeft (vers 1). Na vers 8 wordt duidelijk dat dit van toepassing is op allerlei zaken in het leven, vandaar bovenstaand bijbelvers

Maar er is hoop!

1 Tessalonicenzen 1:9 Want zij vermelden zelf over ons hoezeer wij ingang bij u gekregen hebben en hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen,

Bekeert u! Om de levende en waarachtige God te dienen.

1 Tessalonicenzen 1:7 zodat u voorbeelden geworden bent voor alle gelovigen in Macedonië en in Achaje.

Volg het voorbeeld van de gemeente van de Thessalonicenzen en word als een voorbeeld voor anderen!

2 Korintiërs 5:17 Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping: het oude is voorbijgegaan, zie, alles is nieuw geworden.

Bent u een nieuwe schepping of half nieuw en half oud?

Gaat u er wat mee doen? Gaat u onderzoeken? Neemt u a.s. 14 februari deel aan valentijnsdag? Of vindt u dat God gewoon een beetje doordraaft in Zijn Woord?

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s