Waar is onze bijbelkennis gebleven?

Nee joh, jij hebt juist heel veel bijbelkennis! Dat is vaak het antwoord als ik zelf zeg dat ik helemaal niet zoveel bijbelkennis heb. Dat ik misschien meer weet dan de gemiddelde gelovige van mijn leeftijd is misschien waar maar heeft denk ik meer met de gemiddelde gelovige dan met mij te maken. Ik denk dat het lijkt alsof ik veel kennis heb omdat de bijbelkennis bij de gemiddelde gelovige ver onder de maat is.

Kennis (i.c.m. de HG) zorgt voor geloofsgroei. Ik krijg sterk het idee dat mensen vaak een kant en klaar briefje uit de hemel verwachten van God terwijl Hij een compleet boek gaf. Het staat vol met Zijn geopenbaarde wil in de levens van mensen. We klagen dat de bijbel moeilijk is maar echt studeren doen er nog maar weinig. Velen bezoeken 10 keer per jaar een bijbelkring van een kerk, gaan keurig wekelijks naar de kerk, lezen wat aan tafel bij het eten en denken daarmee klaar te zijn.

¨Ja maar de bijbel is zo´n moeilijk boek¨. Zeer zeker dat de Bijbel pittige hoofdstukken, passages en bijbelboeken bevat maar een groot deel is gewoon een kwestie van biddend studeren. De Bijbel is soms moeilijk maar meestal ook gewoon goed te doen. We moeten alleen niet denken dat alles zomaar aan komt waaien.

Hoeveel ¨argumenten¨ we wel niet bedenken verbaasd me vaak. De één heeft geen tijd, de ander zegt dat de bijbel te moeilijk is en dat zijn of haar IQ hem in de steek laat, weer een volgende vindt dat het belangrijker is om de dominee te gehoorzamen dan om zelf bijbel te lezen en zo kan ik nog wel even doorgaan. Zelf heb ik overigens ADHD en kan ik mij moeilijk concentreren. Vorige week heb ik voor het eerst sinds de basisschool een boekje uitgelezen (Één van 120 blz. die zeer makkelijk leesbaar is) en toch weet ik (biddend) in de bijbel redelijk mijn weg te vinden. Ik ben het levende bewijs dat beperkingen die we hebben in het dagelijks leven geen obstakel (hoeven te) zijn wanneer we biddend bijbellezen. Dat een volgeling/discipel van Jezus zijn niets met bijv. ons IQ te maken heeft wordt ook bevestigd in de bijbel zelf:

Handelingen 4:13 Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en merkten dat zij ongeleerde en eenvoudige mensen waren, verwonderden zij zich en herkenden zij hen als mensen die met Jezus samen geweest waren.


Het belang van bijbelkennis

Helaas onderschatten velen hoe belangrijk bijbelkennis is, ik zal een aantal voorbeelden uit de bijbel proberen te geven waaruit dit belang blijkt.

Hosea 4:6 Mijn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is.
Omdat ú de kennis verworpen hebt, heb Ik u verworpen om als priester voor Mij te dienen. Omdat u de wet van uw God hebt vergeten,
zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Het volk Israël is uitgeroeid omdat er te weinig kennis is. Zonder kennis weet je ook niet wat Gods wil is. En Gods wil is uiteraard zeer belangrijk als in het leven van iedere gelovige.

Hebreeën 4:12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart.

Het Woord is scherp. Het oordeelt onze daden. Tot op het bot. Zeer belangrijk!

Psalmen 119:105 Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.

Als ik een stukje moet rijden naar een voor mij onbekende plek dan zet ik Google Maps aan. Als we Gods wil willen weten slaan we (als het goed is) de bijbel open (dit naast gebed). Zo eenvoudig is het.

2 Petrus 1:19 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.

Als we onze toekomst willen weten dan gaan we de profetische boeken lezen! Het is zelfs broodnodig! De wereld om ons heen wordt steeds meer gevuld met het duister maar kennis van het licht ligt voor het grijpen. Lees de profeten!

Kolossenzen 3:16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart.

Laat het woord in u wonen! Moet u wel weten wat er staat natuurlijk voordat u het in u kunt laten wonen. Hoeveel tijd besteden we nog aan bijbellezen, en dan echt bijbellezen, studerend en kijkend wat er nu echt staat, dus niet echt even vlug voordat u slapen gaat maar het echte vastbijten en het willen weten wat God ons te zeggen heeft….

Handelingen 17:11 En dezen waren edeler van gezindheid dan die in Thessalonica, want zij ontvingen het Woord met grote bereidwilligheid en onderzochten dagelijks de Schriften om te zien of die dingen zo waren.

Of heeft bij u misschien de dominee altijd gelijk? Helaas kom ik dit heel heel veel tegen. Wel is een (gezonde) discussie gehad die beëindigt werd met: ¨Ik zal vragen wat de dominee daarvan vind¨. Natuurlijk mogen we advies vragen maar het gaat er niet om wat de dominee vind maar wat de bijbel vind. Hetzelfde geldt overigens voor sprekers. Toets alles. Bij mij en bij ieder ander. Laten we alstublieft het voorbeeld volgen van de gemeente te Berea. Toets alles. Durf voor uzelf te denken op basis van de bijbel.

Marcus 12:24 En Jezus antwoordde hun: Dwaalt u niet daardoor, dat u de Schriften niet kent en ook niet de kracht van God?

Hoe weerleggen we dwalingen? Door kennis van het Woord!


De valkuil

1 Korintiërs 1:20 Waar is de wijze? Waar de schriftgeleerde? Waar de redetwister van deze wereld? Heeft God niet de wijsheid van deze wereld dwaas gemaakt?

Wat als u nu wel een beetje bijbelkennis heeft? Laten we die dan goed gebruiken. Atheïsten kennen vaak de bijbel beter dan de gemiddelde christen, de schriftgeleerden in de bijbel hadden ook heel veel kennis maar misten de Heilige Geest. Geest en Woord moeten daarom altijd samen gaan. Dus niet om elkaar om de oren te slaan (De eerlijkheid gebied te zeggen dat ik dat in een bepaalde periode wel heb gedaan).

Johannes 5

39 U onderzoekt de Schriften, want u denkt daardoor eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van Mij getuigen. 40 En toch wilt u niet tot Mij komen opdat u leven hebt.

Iedereen zal beamen dat kennis niet zaligmakend is. Jezus is zaligmakend en als gevolg daarvan gaan we uit liefde de bijbel lezen. We kunnen niet bij God komen door de bijbel uit ons hoofd te leren.


 

Natuurlijk gaat het bij de één vlotter dan de ander. Natuurlijk krijgt de één meer geopenbaard dan de ander. Maar bij velen proef ik de echte wil niet meer. De honger naar God en Zijn waarheid lijkt vaak zo ver weg. We hebben wekelijkse verschillende sporten, muziekles, danslessen en noem het maar op maar wekelijks bijbelstudie doen is teveel, waar ligt onze prioriteit? We zijn druk met van alles en nog wat en meestal komt bijbelstudie op de tweede plaats, als het al niet de derde, vierde of vijfde plaats. Gelukkig kom ik ook mensen tegen die wel tijd hebben en die wel echt oprecht zoekende zijn in tegenstelling tot het gros. Ik maak me ernstig zorgen hierover. In Hosea lazen we al iets over de gevolgen die er kunnen zijn van te weinig kennis…

Als je verliefd/verloofd/getrouwd bent wil je toch de verlangens weten van degene van wie je houdt? Als je van God houdt ga je toch de bijbel lezen? 

Mijn hart huilt….

En echt mensen. We kunnen groeien in het geloof, maar willen we het ook?

¨Veel christenen hebben trek maar de echte honger lijkt verdwenen¨

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s