Vrij van vloek van de wet: Hallelujah!

Spreekt de bijbel zichzelf tegen? De ene keer lees je dat de wet niet is afgeschaft en: Zalig zijn zij die zijn geboden doen en de andere keer lees je: Je bent vrij van de vloek van de wet en laat je geen juk opleggen. Hoe kan dat samengaan?

Wat zegt de bijbel eigenlijk als het gaat over dat we vrij van de wet zijn?

Romeinen 8:2 Want de wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood.

Waarschijnlijk bedoeld Paulus hier dat als Jezus volledig in je leeft de neiging naar het kwade volledig verdwijnt. Vrij van de verkeerde wet dus:)

Galaten 3:13 Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden, want er staat geschreven: Vervloekt is ieder die aan een hout hangt,

De vloek van de wet: Als u een wetje overtreedt krijgt u niet gelijk de doodstraf zoals bijv. de man die hout sprokkelde op de sabbat in het eerste testament. Door het sterven van Jezus is dat voorbij: Prachtig!

Galaten 3:1 O dwaze Galaten, wie heeft u betoverd om de waarheid niet te gehoorzamen; u voor wie Jezus Christus eerder voor ogen is geschilderd alsof Hij onder u gekruisigd was?

Paulus begint niet met met: Broeders en zusters! Paulus begint met: Gij dwaze Galaten! Waarom? Omdat ze zichzelf denken te rechtvaardigen door de wet te houden. Als men dat doet gaat men compleet voorbij aan wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dan doet men alsof Zijn bloed voor niets is geweest en dat is natuurlijk een gruwel voor God. In het 5e hoofdstuk van de Galatenbrief wordt het helemaal bizar:

Galaten 5:2 Zie, ik, Paulus, zeg u dat, als u zich laat besnijden, Christus u van geen nut zal zijn. 3 En nogmaals betuig ik aan ieder mens die zich laat besnijden, dat hij verplicht is de hele wet te onderhouden. 4 U bent van Christus losgeraakt, u die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; en daarmee bent u uit de genade gevallen. 6 In Christus Jezus heeft namelijk niet het besneden zijn enige kracht, en ook niet het onbesneden zijn, maar het geloof, dat door de liefde werkzaam is. 9 Een beetje zuurdeeg doorzuurt het hele deeg.

De Galaten leven onder de wet en niet onder Jezus, ze denken dat de sleutel om tot God te komen de wet is. Ten diepste zeggen ze: Wij hebben Jezus niet nodig en kunnen het zelf wel, vandaar dat Paulus de spijkerharde woorden spreekt dat wanneer men zich laat besnijden uit zelfrechtvaardiging: Christus is u niet van nut en u bent uit de genade gevallen.

En toch is de wet nog steeds geldig:

Matteüs 5:17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen.

2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

Openbaringen 14:12 Hier zien we de volharding van de heiligen. Hier komen openbaar die de geboden van God en het geloof in Jezus in acht nemen.

Openbaringen 22:14 Zalig zijn zij die Zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de Boom des levens, en opdat zij door de poorten de stad mogen binnengaan.

Jakobus 2:22 Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden?

Wet versus Genade? Vaak wordt dit tegenover elkaar gezet. Dit klopt bijbels gezien helemaal als men bedoeld: Rechtvaardiging uit de wet. Wetticisme = Levensgevaarlijk! Ook ik heb me er schuldig aan gemaakt, nog niet zo lang geleden dacht ik ongeveer bij alles na wat ik deed: Hoe staat het geschreven? Gelukkig haalde Jezus mij terug. Het was een tijd waarin Paulus niet zei: Gij dwaze Galaten maar Gij dwaze Tobias! Ik heb dit mogen belijden en tegelijkertijd de vrucht mogen zien: Ik ben nu mogen gaan zien hoe de wet en genade zich verhouden ten opzichte van elkaar, soms moet het eerst fout gaan voordat we dingen in gaan zien. Ook was er een tijd waarin ik onbewust anderen dingen aan het opleggen was. De bijbel is er ook heel duidelijk over hoe fout dat dat is (Kolossenzen 2 bijv.)

Hoe zit het dan wel? Als u goed heeft opgelet heeft u het antwoord al gelezen in een paar bijbelteksten…

2 Korintiërs 3:6 Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de Geest; want de letter doodt, maar de Geest maakt levend.

De letter dood! Maar de Geest maakt levend! Betekent dat we dan niet meer bezig hoeven Zijn met Gods geboden? Onzin! Dit mogen we in gebed met God bespreken met de Allerhoogste. Vragen of Hij het in ons Hart wil schrijven zodat het geen moeten is maar een willen, een willen omdat we God houden en Zijn wil willen doen. Uit liefde voor Hem! Omdat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf! Bloed dat vloeide omdat wij het hebben verpest!

Zelf vindt ik de volgende tekst prachtig hoe het dan wel zit:

 2 Korintiërs 3:3 Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent, door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de Geest van de levende God, niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees, van de harten.

 

Nee, we worden niet zalig door stipt elk wetje te houden zonder liefde. Voor mensen die dat denken is de Galatenbrief een goede leerles.

En we komen er ook niet doordat we maar denken dat we kunnen doen wat we willen. Jezus is gestorven en klaar is Kees? Voor mensen die dat denken is het bijbelboek Jakobus een goede leerles.

En als u met beiden worstelt dan is de Romeinenbrief een echte aanrader.

Ik denk dat dit een goede graadmeter is om onszelf te toetsen: Doen we dingen automatisch uit liefde of moeten we bij alles nadenken wat goed is om te doen en is dat onze basis, als dat laatste van toepassing is zou het wel is kunnen zijn dat we onder de wet zijn gaan leven, dan roept Jezus tot u: Kom terug!

Jezus is het Hoofd van de gelovigen! Het kan niet vaak genoeg gezegd worden: Zijn bloed maakt vrij! Vrij van wetteloosheid, vrij van zelfrechtvaardiging, vrij van zonder en vrij van de dood!

Spreuken 23:26 Mijn zoon, geef mij je hart,en laten je ogen behagen scheppen in mijn wegen. (Geldt niet alleen voor mannen;))

Heeft u uw hart al aan Jezus gegeven? Hij staat met de armen wijd op u te wachten! Dezelfde armen die wijd open waren toen hij de vloek droeg aan het kruishout!

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s