God ziet jou als volmaakt!

Vaak heb ik in mijn jeugd de overtuigingen gehad dat God een voorwaardelijk God is. Dat je bepaalde regeltjes moet volgen om in een goed blaadje bij Hem te komen. Dat is een grote leugen, het is de verkeerde volgorde. Je kunt niet in een goed blaadje bij God komen door stipt alle wetjes te houden, dat is wetticisme. Wetticisme is een gruwel voor God.

Door de hele bijbel heen wordt de relatie met Jezus vergeleken met een (goed) huwelijk. De volgorde in een relatie is: Je gaat iemand leuk vinden, uiteindelijk ga je van iemand houden en omdat je van iemand gaat houden ga je dingen doen waarvan de ander het fijn vindt dat je het doet. Je doet dezelfde dingen maar met een andere motivatie. Het is geen ‘moeten’ maar een ‘willen’ omdat je diegene liefhebt.

In mijn jeugd heb ik een hoop geloofsregeltjes opgelegd gekregen, vaak heb ik gedacht: ‘Als je gelooft dan mag je niks meer’. Mij zijn vaak regeltjes opgelegd in een tijd dat ik Jezus nog helemaal niet lief had, logisch dat je een hekel aan het geloof krijgt…

Zelf vind ik de wet prachtig, een vreugdevol iets. Sommige dingen uit de wet vind ik ook minder leuk, die doe ik dan ook (nog) niet. Ik kan de wetjes wel gaan houden maar als er geen liefde aan te pas komt is het compleet zinloos. Geboden moeten altijd samengaan met liefde. Een liefde die zo sterk is dat deze van God afkomstig moet zijn. Dit wordt bevestigd in o.a de volgende verzen in 1 Johannes:

1 Johannes 5:3 Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen; en Zijn geboden zijn geen zware last.

Wat te denken van de Psalmen:

Psalmen 1:2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE
en Zijn wet dag en nacht overdenkt.

Psalmen 119:35 Doe mij treden op het pad van Uw geboden,
want daarin vind ik vreugde.

En zo zijn er nog talloze verzen te citeren. Aan de andere kant is het ook niet waar dat als je je hart aan Jezus geeft dat daarmee de kous af is. Als je Jezus echt liefhebt dan wil je er dingen voor opgeven en wil je alleen maar voor Hem leven, dan ga je vanzelf Zijn wil doen met als basis: Liefde!

Doordat er op bepaalde plekken nog steeds een voorwaardelijke God gepreekt wordt is het nodig om een bijbels tegengeluid te laten horen. We kunnen niet de hele wet houden dus als de wet (zonder liefde) houden onze ingang naar het Koninkrijk zou zijn dan blijft het angstvallig stil in het komende Koninkrijk….

We zijn recht voor God door het bloed van Jezus en niet door de wet (als we hier anders over denken is Jezus voor niets gestorven! Dat zijn geen misselijke woorden!

Galaten 2:21 Ik doe de genade van God niet teniet; want als er gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus tevergeefs gestorven.

Galaten 6:14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

Maar stel, je bent wedergeboren en je ervaart dat je een slecht mens bent, hoe zit dat dan? Persoonlijk heb ik er best een tijdje mee geworsteld en soms heb ik dat nog steeds.

De bijbel zegt dat we (degenen die opnieuw geboren zijn) volmaakt zijn in Jezus!

Kolossenzen 2:10 En u bent volmaakt geworden in Hem, Die het Hoofd is van iedere overheid en macht.

Maar hoe kan je nu volmaakt zijn als je het elke dag weer presteert om te falen? Elke dag weer doe ik slechte dingen en toch ziet God mij als volmaakt (Door het bloed van Jezus). Hoe kan dat dan? Het volgende is denk ik een goed voorbeeld: Misschien heb je een zoontje, dochtertje, zusje, broertje, neefje of nichtje: Dat zijn prachtige kinderen die ook wel is stoute dingen doen, en soms hebben ze dagen waarop ze alleen maar stout lijken te doen. Zijn ze dan per definitie stoute kinderen? Ik denk dat het lieve kinderen zijn die ook stoute dingen doen. En zo is het ook als je een kind van de Vader bent. Dan ben je ondanks je fouten en slechte dingen geheiligd in Jezus, Koning Jezus. Jezus: Gekruisigd! Zweette bloed! Voor ons! Wat een wonder is en blijft dat! Is Zijn werk niet genoeg voor ons om te beseffen hoe God naar ons kijkt?!

Is het u overigens opgevallen hoe God de gelovigen aanspreekt in de hele bijbel?

1 Korintiërs 14:33 Want God is geen God van wanorde, maar van vrede, zoals in alle gemeenten van de heiligen.

Handelingen 9:32 En het gebeurde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden.

Romeinen 16:15 Groet Filologus en Julia, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en alle heiligen die bij hen zijn.

2 Korintiërs 9:1 Want het is voor mij niet nodig u te schrijven over het dienstbetoon aan de heiligen.

Efeziërs 1:1 Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God, aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

Heiligen! Moet ik nog meer zeggen? Tob je met minderwaardigheidsgevoelens? Bij God wordt je gezien als volmaakt, klamp je vast aan de Allerhoogste!

En wat als je nog geen kind van de Vader bent? Nog niet wedergeboren? Ga op zoek! Ga bidden! Denk aan de rijke jongeling: Hij hield keurig de geboden maar was geen kind van de Vader. De geboden komen later wel, je gaat Jezus zo liefhebben dat je ze vanzelf wel gaat doen, maar het is van latere zorg! Jezus roept ook jou: Kom naar huis. Kom bij de Vader. Hij wil in je wonen, de vraag is alleen: Wil jij dat ook?

1 Comment

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s