Lijden is een zegen!

Vele gelovigen vinden het moeilijk waarom er lijden is in het leven. Door de meesten gelovigen wordt het ook uitsluitend als negatief ervaren, bijbels gezien denk ik dat we moeilijke periodes in veel gevallen anders mogen/moeten gaan benaderen. Lijden kan een geweldig geschenk van God zijn. Ik hoop in dit stukje vanuit de bijbel een antwoord te geven op enkele ‘waarom’ vragen die we kunnen hebben en hoe we deze om kunnen denken in iets positiefs. Er zijn uiteraard meerdere redenen waarom we het moeilijk kunnen hebben, in dit geval wil ik ingaan op het feit dat er straf is op onze zonden. Vooral het prachtige boek “Spreuken” is zeer duidelijk. Geschreven door God zelf via Salomo. Zelf heb ik veel moeilijke tijden gekend in het leven. Ik ben 25 jaar, heb het afgelopen jaar twee keer een burn-out gehad en heb al 7 jaar last van periodes met depressies. De inspiratie om dit stukje te schrijven was nadat twee broeders afzonderlijk van elkaar tegen mij zeiden: Tobias, moet jij niet wat belijden en duistere dingen in het licht brengen? Op het moment zelf kon ik het niet zo waarderen dat ze het zeiden, echter ben ik er wel over na gaan denken. Hoewel ik al verscheidene malen vergeving had gevraagd aan God voor onbewuste en niet beleden zonden kwam langzaam de ene zonde na de andere in mijn gedachte. Stuk voor stuk beleden. De één was 10 jaar geleden, de andere 7 jaar geleden, weer een andere 3 jaar, een volgende van een half jaar terug en weer een andere van 2 weken terug en ga zo maar door. Hoe slecht ik me ook voelde, toch moest ik bij mezelf te rade gaan. Ik was bijv. boos op wat mensen me aan hadden gedaan. Het lukte me niet om hen te zegenen in gebeden. Toen las ik heel Mattheus 5 met daarin o.a.

Matteüs 5: 44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;

Als ik de mensen niet eens kon zegenen die niet eens mijn vijanden zijn hoe kon ik dat verantwoorden naar God? Als ik dienstbaar wil zijn in Zijn Koninkrijk hoe kon me dit dan niet lukken? Vragend om de Heilige Geest kreeg ik weer liefde en mocht ik de mensen weer zegenen in gebed, heerlijk is dat!

Spreuken 1

25 omdat u al Mijn raad verwierp, Mijn bestraffing niet hebt gewild,  26 daarom zal Ik ook lachen om uw ondergang, u bespotten wanneer uw angst komt, 27 wanneer uw angst komt als een verwoesting, uw ondergang eraan komt als een wervelwind, wanneer benauwdheid en nood over u komen.

Het is duidelijk, als God ons bestraft en wij accepteren deze bestraffing niet kan God ook keihard zijn….

Spreuken 3

11 Mijn zoon, verwerp de vermaning van de HEERE niet
en heb geen afkeer van Zijn bestraffing. 12 Want de HEERE straft wie Hij liefheeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is.

God vermaant! Waarom? Heeft Hij een hekel aan ons? Juist niet! Hij heeft het beste met ons voor! Het is toch juist genade als we een Vader hebben die ons bestraft als we de kantjes er van af lopen, dat houdt ons klein en op het rechte pad!:)

Spreuken 10

17 Het pad ten leven is voor hem die vermaning in acht neemt,
maar wie bestraffing achter zich laat, doet dwalen.

Ben je aan het dwalen? Dan kan je je afvragen of je niet wat te belijden hebt. Bij Hem is vergeving en herstel!

Spreuken 13

18 Armoede en schande zijn er voor wie vermaning verwerpt,
maar wie bestraffing in acht neemt, zal geëerd worden.

Ook hier zien we het: Wie bestraffing in acht zal nemen zal ‘beloond’ worden!:)

Spreuken 15

10 Vermaning is onaangenaam voor wie het pad verlaat,
en wie bestraffing haat, zal sterven.

Bestraffing is onaangenaam. Als we alleen maar boos zijn op God als we gestraft worden (als gevolg van onze eigen fouten) dan kunnen we ons afvragen of we wel een echt levend geloof hebben. Niet om bang te maken maar om aan te sporen om Jezus te volgen!

Prediker 7

5 Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze
dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen.

De verleiding ligt op de loer om voor de makkelijkste weg te kiezen. Vanuit deze tekst weten we dat dat niet verstandig is:)

Hebreeën 12

6 Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. 7 Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? 8 Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. 

Hier moeten we echt blij van worden! Het klinkt misschien raar. Maar een wedergeboren gelovige gaat niet door het leven zonder bestraffingen!

Uit ervaring mag ik dus ook zeggen hoe belangrijk het is om elkaar hierop te wijzen, we kunnen gerust vragen (op een niet veroordelende manier) aan iemand die het moeilijk heeft of hij/zij geen dingen in het licht moet brengen. Als het duister is en we doen een lichtje aan dan verdwijnt het duister als sneeuw voor de zon! Zo is het ook bij Jezus. Breng het bij Hem!

Hebben we fouten gemaakt? Dan moeten we eerlijk zijn naar God toe! Als we eerlijk zijn mogen we de volgende tekst in gedachte nemen:

Galaten 6

14 Maar ik zal mij volstrekt niet beroemen op iets anders dan op het kruis van onze Heere Jezus Christus, door Wie de wereld voor mij gekruisigd is, en ik voor de wereld.

Roemen op het werk wat Hij heeft volbracht! Aan het kruis! En wat mogen we dan verwachten van onze hemelse Vader?

Jakobus 4

6 Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de Schrift: God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft Hij genade.

Genade! Als we eerlijk zijn en spijt hebben dan is daar altijd weer dat verlossingswoord: Genade! Amazing Grace! Lijden door bestraffing is dus zeker een zegen!:)

Amazing Grace, How sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost, but now am found
T’was blind but now I see

T’was Grace that taught my heart to fear
And Grace, my fears relieved
How precious did that grace appear
The hour I first believed

Through many dangers, toils and snares
We have already come.
T’was grace that brought us safe thus far
And grace will lead us home,
And grace will lead us home

Amazing grace, Howe Sweet the sound
That saved a wretch like me
I once was lost but now am found
T’was blind but now I see

Was blind, but now I see.

Om af te sluiten met mijn ‘favoriete’ bijbeltekst!

Efeziërs 5: 8 Want u was voorheen duisternis, maar nu bent u licht in de Heere; wandel als kinderen van het licht

 

 

 

2 Comments

  1. Amen.
    1 johannes 1:5-9, vooral vers 7:
    “Maar als wij in het licht wandelen, zoals Hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons can Alje zonden.”

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s