Zou koning Hizkia kerst vieren?

Degenen die zich hebben verdiept in de oorsprong van o.a. Kerst zijn het er vrijwel allemaal over eens: afgoderij. Het verschil zit in hem hierin: Hoe gaan we ermee om? Verreweg de meesten zien het ongeveer zo: De basis is misschien heel duister, maar dat is lang lang geleden. Nu is er niet zoveel mis mee. Wij hechten immers niet zoveel waarde aan de kerstboom, dat is gewoon gezellig. En het kan zijn dat we kerst vieren op de 25e van december omdat dit ooit de dag van de zonnegod was maar wij aanbidden nu de zonnegod toch niet meer.

Zoals altijd is het beste om de bijbel te laten spreken en te kijken of er een vergelijkbare situatie is. En die is er:

2 Koningen 16: 2 Achaz was twintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde zestien jaar in Jeruzalem; hij deed niet wat juist was in de ogen van de HEERE, zijn God, zoals zijn vader David, 3 maar hij ging in de weg van de koningen van Israël; ja, zelfs deed hij zijn zoon door het vuur gaan, overeenkomstig de gruweldaden van de heidenvolken die de HEERE van voor de ogen van de Israëlieten verdreven had. 4 Hij bracht slachtoffers en reukoffers op de offerhoogten en op de heuvels, en onder elke bladerrijke boom.

Onder koning (van Juda) Achaz waren er verscheidene afgoden ingevoerd. Later wordt zijn zoon Hizkia koning. Hizkia had dezelfde keuze als veel christenen in deze tijd. De overeenkomsten zijn er: Wij kunnen er niets aan doen dat onze (voor)ouders afgoden zijn gaan dienen, het is gebeurd in de tijd dat wij daar geen invloed op hadden. Het is nu eenmaal zo….

Wat Hizkia deed lezen we hieronder:

2 Koningen 18: 1 Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd, de zoon van Achaz, de koning van Juda. 2 Hij was vijfentwintig jaar oud toen hij koning werd, en hij regeerde negenentwintig jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. 3 Hij deed wat juist was in de ogen van de HEERE, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. 4 Hij nam de offerhoogten weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Hij verbrijzelde ook de koperen slang, die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aan gebracht hadden; men noemde hem Nehustan. 5 Hij vertrouwde op de HEERE, de God van Israël, zodat er na hem zijns gelijke niet was onder alle koningen van Juda, en ook niet onder hen die er vóór hem geweest waren. 6 Want hij hield zich vast aan de HEERE; hij week er niet van af Hem na te volgen, en hij nam Zijn geboden in acht, die de HEERE Mozes geboden had.

Hizkia maakte een moedige keuze en vertrouwde op de HEERE (vers 5). Hizkia zei niet: Ik kan er niets aan doen, Hizkia zei niet: We buigen de afgoden om in iets christelijks, Hizkia zei niet: De oorsprong maakt niet uit, het gaat erom wat het nu is of wat we er van kunnen maken. Hizkia deed wat juist was in de ogen van de HEERE.

Hizkia is gelukkig niet de enige, koning Josia doet hetzelfde (Zie 2 Koningen 23)

In Jeremia wordt ‘teruggeblikt’ op deze periodes

Jeremia 17:1 De zonde van Juda is opgeschreven
met een stift van ijzer,
met een punt van diamant
ingegrift op de schrijftafel van hun hart
en op de horens van uw altaren. 2 Zoals zij aan hun kinderen denken,
denken zij aan hun altaren en hun gewijde palen,
bij bladerrijke bomen, op de hoge heuvels.

4 Dan zult u – en dat om uzelf – uw erfelijk bezit, dat Ik u gegeven heb,
met rust moeten laten,
want Ik zal u uw vijanden doen dienen
in een land dat u niet kent.
U hebt immers in Mijn toorn een vuur aangestoken,
dat tot in eeuwigheid zal branden.

Staan we open dat deze tekst misschien ook in de 21e eeuw heel actueel is?

Amos 5:21 Ik haat, Ik versmaad uw feesten. Uw bijzondere samenkomsten kan Ik niet luchten. 

Alle feesten die niet van God zijn of niet op Zijn manier gevierd worden gehaat door God.

Als u handelt als koning Hizkia gaat u niet voor de weg van de minste weerstand maar gaat u voor de weg die overeenkomstig is naar de wil van de HEERE. U hoeft het niet alleen te doen! Als u het juiste doet heeft u Iemand achter u staan, en Zijn naam is: HEERE.

Jeremia 17:7 Gezegend is de man die op de HEERE vertrouwt,
wiens vertrouwen de HEERE is.   

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s