Antisemitisme onder christenen

Als je favoriete land Israël is.

Als je favoriete stad Jeruzalem is.

Als je favoriete volk, Gods volk is.

Als je bid voor de vrede van Jeruzalem

Als je bid voor de Joden

Als je ….

Dan loop je zomaar de kans dat je medechristenen denken dat je doorgeslagen bent, een obsessie hebt of nog wat anders.

Wat hebben we nog met de Joden? Wauw! Kerken hebben een Israëlzondag, wel één in een heel jaar! We zouden wekelijks voor Gods oogappel moeten bidden, de kerkdienst duurt dan wel een halve minuut langer, maar misschien is dat teveel gevraagd? Gelukkig zijn er ook behoorlijk wat kerken en gemeentes die wel achter Israël staan en hier ook aandacht aan schenken.

Maar in veel kerken lijkt het wel onzichtbaar boven de deuren te staan: Voor Joden verboden. De kerk in plaats van Israël:( Vaak denkt men dat heidenen mensen buiten de kerk zijn. De bijbel is duidelijk: heidenen zijn mensen buiten Israël.

Als u niets met Joden heeft, dan kunt u sowieso twee dingen bannen in uw leven

  • De bijbel: Deze is namelijk door en (in 1e instantie) voor Joden geschreven.
  • Koning Jezus: Hij was een Jood, Koning der Joden welteverstaan.

Weten we nog wat er in de bijbel staat?

  • Psalmen 122: 6 Bid om vrede voor Jeruzalem, laat het goed gaan met hen die u liefhebben. Voor Jeruzalem, dus niet voor Amsterdam
  • Zacharia 2: 8b want wie u aanraakt, raakt Zijn oogappel aan. Zit je aan de Joden, dan zit je aan Zijn oogappel
  • Romeinen 11: 1a Ik zeg dan: Heeft God Zijn volk verstoten? Volstrekt niet! Kerk in plaats van Israël? Dat is niets anders dan een vorm van antisemitisme
  • Romeinen 11: 18a beroem u dan niet tegenover de takken. Wees niet haatdragend, arrogant etc. tegenover de Joden
  • Romeinen 11:11b Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken. Geen Joden = Geen zaligheid! Wel een zaligheid = opdracht om hen jaloers te maken!
  • Efeze 2: 12 dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld.  Vervreemd van Christus = vervreemd van burgerschap van Israël en vervreemd van de verbonden van de belofte. Jezus kennen = deel hebben aan burgerschap van Israël = Deel hebben aan dezelfde belofte
  • Genesis 12:3 Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Wil je gezegend worden? Zegen dan Israël! Wil je vervloekt worden? Vervloek dan Israël
  • Romeinen 15: 26 want de gemeenten van Macedonië en Achaje hebben het goedgevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. 27 Zij hebben het namelijk goedgevonden, en zij zijn het ook aan hen verplicht. Immers, als de heidenen aan hun geestelijke weldaden deel gekregen hebben, zijn zij ook verplicht hen met stoffelijke te dienen. Een hele belangrijke en letterlijke opdracht. We moeten onze positie t.o.v. de Joden goed beseffen, namelijk dat we wat aan ze te danken hebben. We hebben ze uit liefde te steunen!

Aandacht hebben voor Israël is geen obsessie, het is een bijbelse opdracht!

Onze belangrijkste missie is: Het volgen van Jezus! Jezus is het vleesgeworden Woord! En in Zijn woord staat duidelijk dat we ze moeten zegenen, dat we voor ze moeten bidden, dat we zonder hen niets eens zalig konden worden, dat we ze jaloers moeten maken (Dus niet het voorbeeld van de kerk volgen die er miljoenen heeft afgeslacht in de geschiedenis), dat we zelfs medeburgers genoemd worden en dat we ze moeten steunen.

Dus als u niets met Joden heeft, wat is uw geloof dan eigenlijk nog waard?

Velen gelovigen hebben antisemitische gedachten zonder dat ze er zich bewust van zijn, één van de tegenpolen van liefde is: onverschilligheid. Bent u begaan met Gods volk?

Om maar af te sluiten met dit prachtige en treffende gedicht:

Hij was een Jood
Hij, die droeg mijn zonden,
Die mij redde van de dood,
Die mijn pijn droeg in Zijn wonden
Zonder klacht,Hij was een Jood.

Hij, die wist van al mijn zonden,
Die mij tilde uit de nood,
En die in een nieuwe morgen
Stralend schijnt,Hij was een Jood.
Hij, die spoedig zal regeren,

Die mij licht en leven bood,
Hem, die ieder zal vereren
Als de koning,
Was een Jood.

Hem, voor Wie men zich zal buigen
klein en groot,
die Gods liefde kwam getuigen,
werd geboren
als een Jood.

Hij, die alles heeft verdragen,
En ons in Zijn armen sloot,
Hij zal zeker van ons vragen
Wat wij deden
Met de Jood.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s