Wie zijn de heiligen die met Jezus naar aarde komen?

Er zijn een paar teksten waarin staat dat Jezus samen met de heiligen terugkomt naar aarde. Door voorstanders van een ‘opname van de gemeente’ wordt dit nogal is uitgelegd dat dit “de gemeente” moet zijn. Op het eerste gezicht is dit ook niet zo raar. Gelovigen worden in het hele nieuwe testament heiligen genoemd. De gedachte opzich is dus niet heel vreemd. Het probleem is dat er vergeten wordt dat engelen ook heiligen zijn. En laten de teksten over de wederkomst van Jezus nu net allemaal precies bevestigen dat Jezus met heilige engelen terugkomt en dat er nergens staat dat dit de gelovigen zijn.

Eerst even een paar teksten waar het om gaat.

Openbaringen 19:14 En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. (Hier wordt het woord ‘legers’ gebruikt maar ook dit vers wordt gebruikt om te beargumenteren dat deze legers de gemeente zou zijn)

Zacharia 14: 5 Dan zult u vluchten door het dal van Mijn bergen, want het dal tussen de bergen zal reiken tot Azal. Ja, u zult vluchten, zoals u gevlucht bent voor de aardbeving in de dagen van Uzzia, de koning van Juda. Dan zal de HEERE, mijn God, komen: al de heiligen met U!

1 Tessalonicenzen 3:13 opdat Hij uw harten zou versterken om onberispelijk te zijn in heiliging voor het aangezicht van onze God en Vader, bij de komst van onze Heere Jezus Christus met al Zijn heiligen.

Als we niet weten wie er nu precies bedoeld worden met ‘de heiligen’ bij de wederkomst van Jezus zou het logisch zijn als we verder in de bijbel zouden gaan zoeken of er nog meer plekken zijn om onze informatie uit te halen, dat gaan we dan ook maar gewoon doen. En ja die informatie is beschikbaar:

Matteüs 25:31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

2 Tessalonicenzen 1:7 en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht,

Marcus 8:38 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.

Lucas 9:26 Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.

We hebben hier dus 4 teksten waarin beschreven wordt dat Jezus terugkomt met een leger heilige engelen. We hebben precies 0 teksten die beschrijven dat Jezus terugkomt met een leger heilige engelen en een leger met heilige gelovigen.  Dus als het resultaat 4 tegen 0 is, geeft u me dan één goede reden om van de 0 uit te gaan?

4 Comments

 1. Het klopt niet wat je zegt. De Bijbel spreekt hier wel degelijk over:

  Kolossenzen 3:4
  Wanneer Christus geopenbaard zal worden, Die ons leven is, dan zult ook u met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.

  Verder: waar spreekt de Bijbel over “heiligen” als engelen als het woord “engelen” er niet bij wordt genoemd? Dat gebeurt wel als het over gelovigen gaat (lees alleen maar aanhef van brieven van Paulus). De conclusie is dat Christus verschijnt met zowel de engelen als de gelovigen.

  Voor uitgebreider commentaar: http://www.jaapfijnvandraat.nl/index.php?page=artikel&id=3948

  Like

 2. Dag Jelle,

  Als de bijbel er wel degelijk over spreekt ontvang ik graag van jou de tekst waarin letterlijk staat dat de gelovigen ook meekomen, die tekst bestaat niet, dus die conclusie kan je zeer zeker niet trekken.

  Kolossenzen 3 ken ik inderdaad. Maar ik vraag me af hoe men er nu bij komt dat het openbaren in heerlijkheid alleen kan als men uit de hemel komt zetten. Bewijs hiervoor dat dit zeker geen vereiste is staat in Johannes 2:11 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea, en Hij heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem. Hier is Zijn heerlijkheid blijkbaar al geopenbaard zonder dat Hij er een terugkomst uit de hemel voor nodig had.
  Daarnaast is Kolossenzen 3 een belofte en een aanwijzing hoe we hebben te leven. Het is geenszins een beschrijven hoe een bepaalde gebeurtenis plaats gaat vinden. Er wordt alleen beschreven dat we met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Die openbaring gebeurd niet als Jezus onderweg ‘terugvliegt’ van hemel naar aarde o.i.d.
  Ik zal het nog proberen te verduidelijken met een metafoor: Stel dat ik ga zwemmen met mijn klasgenoten. De gebeurtenis wordt als volgt beschreven: Tobias gaat samen met zijn klasgenoten zwemmen. De omstandigheden zijn als volgt: De klas staat voor het zwembad te wachten en ik kom er aan fietsen, en daarna gaan ze samen zwemmen. De gebeurtenis: Het zwemmen vindt plaats in het zwembad zelf en niet in de route naar het zwembad toe. Onze route was totaal anders maar de verschijning is exact hetzelfde…

  En wat betreft het artikel van de heer Fijnvandraat. De beste man gaat in openbaringen 19 verschillende gebeurtenissen aan elkaar knopen. Hij pakt 2 aparte gebeurtenissen en gaat deze samenvoegen. Eerst wordt gesproken over de bruiloft en verderop in het hoofdstuk over een opening in de hemel en dat is dan opeens exact hetzelfde verschijnsel? Het zijn hooguit opeenvolgende gebeurtenissen. Als er nu in de VS een bosbrand uitbreekt en een uur later in Spanje is dat dan ook exact hetzelfde? En met betrekking tot het fijne linnen is het goed om het hoofdstuk ervoor is te lezen. Babylon, de grote stad heeft ook fijn linnen, zie o.a. vers 16: en zeggen: Wee, wee de grote stad, die bekleed was met fijn linnen, purper en scharlaken, en getooid met goud, edelgesteente en parels. Want in één uur is die grote rijkdom verwoest.

  Zo kan ik nog wel even doorgaan maar ik neem aan dat het zo wel duidelijk is;)

  Like

  1. Het ligt er aan wat jij letterlijk noemt. Waar zegt Christus dat Hij God zelf is? Waar staat letterlijk in de Bijbel dat Hij God is? Dat kun je wel degelijk afleiden en ik neem aan dat je dat gelooft. Je hebt hier een verzameling van teksten voor nodig die dit tezamen bewijzen. Zo is het ook hiermee. Er is geen reden om aan te nemen dat er met alleen “heiligen” de engelen worden bedoeld, terwijl er wel reden is om aan te nemen dat hiermee de gelovigen worden bedoeld.

   Verder zeg je
   “Er wordt alleen beschreven dat we met Hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. Die openbaring gebeurd niet als Jezus onderweg ‘terugvliegt’ van hemel naar aarde o.i.d. ”
   Ik denk dat je gelooft dat Christus zal komen en dat elk oog Hem zal zien? Dat hij zal verschijnen op de Olijfberg net zo als Hij is opgevaren van de Olijfberg? Wanneer en hoe zie je dan de openbaring van Christus en de openbaring van de gelovigen voor je?

   In andere vertalingen luidt Kolossenzen 3:4 als volgt:

   “Wanneer de Gezalfde verschijnt, ons leven, dan zult ook gij met hem verschijnen in heerlijkheid.”
   “Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is, zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.”

   Hier gaat het blijkbaar over verschijnen, niet over een openbaring voor de troon of iets dergelijks.

   Like

   1. Dag Jelle, bedankt voor je reactie.

    Ik snap je punt maar ik bedoelde met letterlijk in dit geval wat anders.
    Hier wordt gewoon niet de terugkomst beschreven van Jezus. En in de verzen waar dat wel staat staat het er gewoonweg niet bij en zijn er ook geen aanwijzingen voor dat dat geimpliceerd wordt o.i.d.

    Ik weet dat andere vertalingen het zo vertalen, zoals bijv. de NBG, ik weet niet of de teksten die je nu citeert ook uit de NBG komen maar dat is een tweede. Dat is al een reden waarom ik ook moeite heb met veel vertalingen, de NBG is verre van betrouwbaar net zoals een hoop anderen. Ik ben niet tegen vertalingen maar wel tegen onnauwkeurig vertalen en met invloed van theologische vooroordelen. Maar goed dat is weer een ander verhaal.

    Over het openbaren zelf heb ik wel wat studie gedaan maar nog niet genoeg om nu te zeggen: Zo en zo gebeurd het. Ik heb er bepaalde gedachtes over maar voordat ik dat online zet wil ik die eerst beter bestudeerd hebben om te kijken of ze wel waar zijn. Dus daar hoop ik later nog op terug te komen, ik beloof niks, je mag me uiteraard wel helpen herinneren;)

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s