Het vergeten evangelie van Het Koninkrijk!

Waarom kwam Jezus eigenlijk naar aarde? U zegt misschien: Om uiteindelijk onze straf te dragen aan het kruis, Zijn bloed maakt vrij! Dat is helemaal waar en ook het belangrijkste in uw persoonlijke leven, dat u Jezus zult erkennen als Redder en Verlosser. Maar wat als u dit al hebt mogen ervaren in uw leven? Wat deed Jezus eigenlijk zelf in die tussentijd? Helaas blijkt dat de missie van Jezus bij veel christenen (onbedoeld) een beetje is vertroebeld. Laten we kijken wat de bijbel zegt over waarom Jezus nog meer naar aarde is gekomen:

Matteüs 10:34 Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.

Uiteraard bedoeld Jezus hier niet dat hij het fijn vindt dat er oorlogen, familieruzies etc. zijn. Maar Hij laat er ook geen twijfel over bestaan dat de boodschap van Jezus er één is die tot grote verdeeldheid kan leiden. Dus we moeten niet raar opkijken als wij Zijn wegen inslaan dat er zich situaties kunnen voordoen die ervoor zorgen dat we niet meer welkom zijn in de familie, in je vriendengroep of waar dan ook.

Lucas 5: 32 Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.

Bekering: Van oud naar nieuw, kortom: het oproepen tot bekering

Johannes 18:37 Pilatus dan zei tegen Hem: U bent dus toch een koning? Jezus antwoordde: U zegt dat Ik een Koning ben. Hiervoor ben Ik geboren en hiervoor ben Ik in de wereld gekomen: om voor de waarheid te getuigen. Iedereen die uit de waarheid is, geeft aan Mijn stem gehoor.

Om te getuigen van de waarheid (als een Koning)!

Johannes 9:39 En Jezus zei: Ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat zij die niet zien, zien zouden, en die zien, blind zouden worden.

Om blinden ziende te maken, en om zienden blind te maken. Een tweedeling dus.

Johannes 10:10 De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan; Ik ben gekomen, opdat zij leven hebben en overvloed hebben.

Koning Jezus kwam om leven en overvloed te geven!

Johannes 12: 46 Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. 47 En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

Zodat wij niet in de duisternis blijven en om zalig te maken!

Lucas 4:43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Dus samengevat kwam Jezus:

  • Met een boodschap die verdeeldheid brengt
  • Het oproepen van bekering aan zondaars
  • Om te getuigen van de waarheid
  • Om blinde ziende te maken en andersom
  • Om leven en overvloed te geven
  • Om ons uit duisternis te halen en tot zaligmaking
  • Om het evangelie van het Koninkrijk van God te prediken

Ik wil nu even inzoomen op het laatste puntje, niet omdat de andere niet belangrijk zijn maar omdat als er, naar mijns inziens, ergens te weinig aandacht aan wordt besteed is het wel het verkondigen van het komende Koninkrijk!

Matteüs 4:23 En Jezus trok rond in heel Galilea, gaf onderwijs in hun synagogen en predikte het Evangelie van het Koninkrijk, en Hij genas elke ziekte en elke kwaal onder het volk.

Matteüs 9:35 En Jezus trok rond in al de steden en dorpen en gaf onderwijs in hun synagogen, en Hij predikte het Evangelie van het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

Matteüs 24:14 En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.

Marcus 1:14 En nadat Johannes overgeleverd was, ging Jezus naar Galilea en predikte het Evangelie van het Koninkrijk van God,

Lucas 4:43 Maar Hij zei tegen hen: Ik moet ook andere steden het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben Ik uitgezonden.

Lucas 8:1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf waren bij Hem,

Handelingen 8:12 Maar toen zij Filippus geloofden, die het Evangelie van het Koninkrijk van God en van de Naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen.

Waar denken u en ik aan als we het hebben over evangeliseren? Over het verkondigen van de naam van Jezus. En dat is prachtig, goed en moeten we vooral blijven doen. Maar wat we vrijwel niet doen tijdens het evangelisatie is het Koninkrijk van God verkondigen. En dat geldt zowel voor binnen als buiten de kerk. We beseffen ook niet dat we hier ten diepste eigenlijk maar een half evangelie verkondigen. Jezus moet niet alleen onze Redder en Verlosser zijn. We moeten Hem ook gaan zien als de komende Koning! En Mattheus 24:14 geeft het prachtig aan wat dat met mensen doet. Het is een getuigenis voor alle volken! Dus niet denken dat het Koninkrijk niet belangrijk is en niets met mensen doet! Maar als het komende Koninkrijk gaat leven in ons hart dan gaan we dat ook uitdragen, met een niet te beschrijven blijdschap! Dus laten we naast het verkondigen van de naam van Jezus het Koninkrijk vooral niet vergeten! Zodat het tot een getuigenis voor alle volken zal zijn! Want van Hem is het Koninkrijk!

Opdat wij een Verenigd Koninkrijk verwachten! Niet gelegen tussen de Noordzee en de Atlantische Oceaan maar tussen De Eufraat en De Nijl! Genesis 15:18b Aan uw nageslacht heb Ik dit land gegeven, van de rivier van Egypte af tot aan de grote rivier, de rivier de Eufraat

Om maar te eindigen met het overbekende maar prachtige gebed:

Onze Vader die in de hemelen zijt,uw naam worde geheiligd; uw Koninkrijk kome; uw wil geschiede,gelijk in de hemel als ook op de aarde.Geef ons heden ons dagelijks brood;en vergeef ons onze schulden,gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren;en leid ons niet in verzoeking,maar verlos ons van den boze.[Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid.]Amen.

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s