Wie is het Kind uit Openbaringen 12?

Helaas wordt onderstaand tekstgedeelte nog wel is gebruikt als argument voor een evt. “Opname van de gemeente”. Voor de duidelijkheid, niet elke voorstander van de opnametheorie gebruikt dit als argument, gelukkig maar:)

Openbaringen 12

1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. 5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 6 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

De hoofdgedachte in de theorie is:

 • Het (mannelijke) Kind is “De gemeente” en die zal worden weggerukt naar God en zijn troon, dat zou dan de opname voor moeten stellen.

Als dat waar zou zijn dan lopen we tegen een paar fundamentele problemen aan:

 • In de hele bijbel wordt de vrouw vergeleken met: “De gemeente” (gelovigen uit de heidenen en uit Israël) of Israël. Of de combinatie van gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit Israël. Wat vaststaat is dat ze in ieder geval vrouwelijk is (Zie bijv. ook Efeze 5). Maar in vers 5 van Openbaringen 12 staat duidelijk: Een Zoon, een mannelijk Kind
 • Opmerkelijk is ook: De gemeente wordt nergens beschreven met een hoofdletter. Het Kind en een Zoon dus wel…
 • De gemeente is dan dus geboren uit de vrouw, dan moet de vrouw wel Jezus zijn. Als u bijv. Efeze 5 leest dan wordt exact het tegenovergestelde duidelijk:Efeziërs 5:22 Vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere, 23 want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam.Dit is dus 180 graden anders. Een 100 procent tegenstelling -> Jezus is dus mannelijk mocht dat nog niet bij u bekend zijn.

Wie is het Kind dan wel?

Er is maar één passend antwoord: Het antwoord is: Jezus!

 • Vers 1 en 2 : Een vrouw (Israël) was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren
  • Jezus is geboren uit Israël, dat moge duidelijk zijn. Dat Israël hier zwaar onder geleden heeft mag ook duidelijk zijn: Neem bijv. het besluit van koning Herodes om alle jonge kinderen te laten doden omdat hem ter ore was gekomen dat er een Koning geboren zou worden. Een soort nationale/massale kindermoord.
 • Vers 4: En de draak (een grote vuurrode draak met 7 koppen en 10 diademen) stond voor de vrouw, die op het punt stond om te baren, om het Kind te verslinden.
  • De draak is dus de vijand van de vrouw, die erop uit is om Jezus/Het Kind te verslinden. Dit past exact in het bovenstaande voorbeeld. Herodes (afkomstig uit het Romeinse rijk) heeft er alles aan gedaan om Jezus te laten vermoorden. De draak is dus Rome-> Dit weten we ook uit Daniël en andere hoofdstukken uit Openbaringen.
 • Vers 5: De Zoon wordt gebaard en uiteindelijk gaat het Kind naar God toe.
  • Dit is dus in de beschrijving van de geboorte en de hemelvaart van Jezus
 • Vers 6: Na de hemelvaart vluchtte de vrouw naar de woestijn voor 1260 dagen.
  • Deze 1260 dagen zouden 1260 jaar (dag is een jaar principe) kunnen zijn of 3,5 jaar. Een periode in de woestijn staat uiteraard symbool voor een moeilijke periode. Een periode van verdrukking. Wat vaststaat is dat deze periode direct aanbreekt na het ten hemel varen van Jezus

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s