Hoe lief heb ik U(w wet)?

Velen in mijn omgeving snappen niet dat het in acht nemen en het meer en meer gaan houden van Zijn geboden helemaal geen wetticisme hoeft te zijn. Ik vraag me des te vaker af: weten we nog wel wat de bijbelse definitie van liefde is? En hebben mensen God nog wel echt lief? Hebben mensen nog wel echt iets over voor Hem? Willen we nog wel echt gehoorzaam zijn, met name als het ons iets kost?

Wat zegt de bijbel eigenlijk over liefde i.c.m het houden aan Zijn woorden/geboden?

 • Joh. 14:
  • 21 Wie Mijn geboden heeft en die in acht neemt, die is het die Mij liefheeft, en wie Mij liefheeft, hem zal Mijn Vader liefhebben; en Ik zal hem liefhebben en Mijzelf aan hem openbaren.
  • 23: Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen
  • 24: Wie Mij niet liefheeft, neemt Mijn woorden niet in acht
 • Joh 15
  • 10: Als u Mijn geboden in acht neemt, zult u in Mijn liefde blijven, zoals Ik de geboden van Mijn Vader in acht genomen heb en in Zijn liefde blijf.
 • 1 Joh 2
  • 3 En hierdoor weten wij dat wij Hem kennen, namelijk als wij Zijn geboden in acht nemen.
   4 Wie zegt: Ik ken Hem, en Zijn geboden niet in acht neemt, is een leugenaar en in hem is de waarheid niet.
   5 Maar ieder die Zijn woord in acht neemt, in hem is werkelijk de liefde van God volmaakt geworden. Hierdoor weten wij dat wij in Hem zijn.
   6 Wie zegt in Hem te blijven, moet ook zelf zo wandelen als Hij gewandeld heeft.

Redding is niet het gevolg van gehoorzaamheid,

maar gehoorzaamheid is wel het gevolg van je redding!

 • 1 Joh 5
  • 3: Want dit is de liefde tot God, dat wij Zijn geboden in acht nemen;  en Zijn geboden zijn geen zware last.
 • 2 Joh. 1
  • 6a: En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden

Persoonlijk vindt ik het zeer jammer dat in veel gevallen de geboden van God als bijzaken worden beschouwd. Of dat er lacherig gedaan wordt als men de door God ingestelde sabbat viert en niet zoals de meute aan zondagsheiliging (door mensen ingesteld) doet. Waarom wordt je vreemd aangekeken als je bij een BBQ zegt dat je geen varkensvlees eet? Het nieuwe testament is hier duidelijk over. Waarom denken mensen dat je bekrompen denkt en staan ze er niet bij stil dat de wet een vreugde en vrijheid voor je kan zijn. Als u dat vreemd vindt klinken moet u Psalm 119 maar is doorlezen.

 • Psalm 119
  • 35 Doe mij treden op het pad van Uw geboden,
   want daarin vind ik vreugde.
  • 47 Ik verblijd mij in Uw geboden,
   die ik liefheb.
  • 48 Ik hef mijn handen op naar Uw geboden,
   die ik liefheb, en overdenk Uw verordeningen.
  • 97 Hoe lief heb ik Uw wet!
   Hij is heel de dag mijn overdenking.
  • 98 Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden,
   want zij zijn voor eeuwig bij mij.
  • 113  Ik haat de halfhartigen,
   maar Uw wet heb ik lief.
  • 127 Daarom heb ik Uw geboden lief, meer dan goud,
   ja, meer dan zuiver goud.
  • 159  Zie toch hoe ik Uw bevelen liefheb;
   HEERE, maak mij levend overeenkomstig Uw goedertierenheid.
  • 163 Ik haat de leugen en heb er een afschuw van,
   maar Uw wet heb ik lief
  • 165 Wie Uw wet liefhebben, hebben diepe vrede;
   voor hen ligt er geen struikelblok.

 

 •  Het eerste en grootste gebod is heel duidelijk: Heb God Lief!
  • Markus 12
   • 29 En Jezus antwoordde hem: Het eerste van alle geboden is: Luister, Israël! De Heere, onze God, de Heere is één.
   • 30 En u zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod.

Het moge duidelijk zijn dat het in acht nemen en houden van Gods geboden alles te maken heeft met liefde voor Hem. Maar wanneer wordt het dan wetticisme? Een voorbeeld is Mattheus 12, het aren plukken op de sabbat.

 • 2 Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Hem: Zie, Uw discipelen doen iets wat niet geoorloofd is te doen op de sabbat.
 • 11 Hij zei tegen hen: Welk mens onder u die één schaap heeft, zal het niet, als het op een sabbat in een kuil valt, grijpen en eruit tillen?
 • Bovenstaande is duidelijk. De wet onwettig gebruiken. Dus de wet zo gebruiken dat voor liefde geen plaats meer is.

WETTICISME =

 • O.A. HET HOUDEN VAN MENSENGEBODEN
 • O.a. Het (uit een verplichting) houden van geboden van God en niet uit liefde

6 Maar Hij antwoordde hun: Terecht heeft Jesaja over u, huichelaars, geprofeteerd zoals er geschreven staat: Dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij Mij vandaan.
7 Maar tevergeefs eren zij Mij door leringen te onderwijzen die geboden van mensen zijn.

Yeshua/Jezus had een grote hekel aan zelfbedachte regeltjes!

Het is goed om ons af te (blijven) vragen: Hoe lief heb ik U(w wet)?

maxresdefault

189963-Law-Love-Always-Wins
Bronnen: – Onderzoek alles/119 Ministries

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s