Wat is liefde?

Een van de meest gehoorde kritiekpunten op mijn radicaliteit en bijbehorende uistspraken/FB posts/blogs etc. Is:

  • Niet zachtmoedig
  • Niet liefdevol
  • Niet opbouwend
  • Te radicaal

Deze uitspraken zijn heel logisch, tenminste als je de bijbel eenzijdig leest.

Laten we gewoon is heel simpel kijkt hoe de toon is in conversaties van Jezus en zijn discipelen. Niet dat wij Jezus zijn maar Hij is natuurlijk het ultieme voorbeeld hoe het wel moet! We gaan gewoon beginnen vanaf Mattheus 1.

H3

We zijn pas bij H3 aangekomen als we de eerste veel te radicale, niet opbouwende, niet liefdevolle en niet zachtmoedige kant van Johannes zien

7 Toen hij  velen van de Farizeeën en Sadduceeën op zijn doop zag afkomen, zei hij tegen hen:   Adderengebroed! Wie heeft u laten weten dat u moet vluchten voor de komende toorn?

Johannes noemt ze hier nakomelingen van de duivel! (gebroed = nakomeling/nageslacht, adder = slang waarmee de duivel bedoeld wordt)

BAM! Die is lekker duidelijk!

  • De situatie:

o             Johannes doopt en er zijn wat hypocriet Farizeeën en Sadduceeën die daar op af komen.

o             Deze mensen droegen geen of te weinig vrucht

12 Zijn wan is in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer grondig reinigen en Zijn tarwe in de schuur verzamelen en Hij zal het kaf met onuitblusbaar vuur verbranden. Duidelijke taal! Ben jij een brave borst maar ben jij hypocriet in je geloof? Dan is de kans zomaar aanwezig dat dit ook voor jou geldt.

 

H5

19           Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. En ja hoor. Dit keer is het Jezus zelf die geen twijfel laat bestaan. Denk jij een gebod af te kunnen schaffen en mensen ook zo te onderwijzen? Dan ben je kleinste in het komende Koninkrijk der hemelen

20          Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. Beter is het zo dat je echt een relatie hebt met Jezus en de geboden vier/houdt uit liefde want anders kan het nog wel is heel erg moeilijk voor je gaan worden na je aardse dood..

 

H5

22 Maar Ik zeg u: Al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door de rechtbank. En al wie tegen zijn broeder zegt: Raka! zal schuldig bevonden worden door de Raad; maar al wie zegt: Dwaas! die zal schuldig bevonden worden tot het helse vuur. En doorrr!!!  Jezus doet hier een belofte over een oordeel in de hel. Spijkerhard! Maar wel waarheid

H6

2   Wanneer u dan een liefdegave geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars in de synagogen en op de straten doen, opdat zij door de mensen geëerd zouden worden. Voorwaar, Ik zeg u: Zij hebben hun loon al. DAMES EN HEREN! We zitten nog maar in het 6e hoofdstuk en er wordt hier duidelijke taal gesproken als jij goede werken doet om er mee te pronken. Hetzelfde geldt voor:

16

En wanneer u vast, toon dan geen droevig gezicht, zoals de huichelaars. Zij vervormen namelijk hun gezicht, zodat zij door de mensen gezien worden als zij vasten. Voorwaar, Ik zeg u dat zij hun loon al hebben.

H7

1             Oordeel  niet, opdat u niet geoordeeld wordt;

want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden; en met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden.

Daar zijn we weer! Slechts één hoofdstuk verder. Hier wordt even haarfijn duidelijk maakt wat God van hypocriet oordelen vindt. Dus rijd jij standaard te hard en wijs je je collega terecht dat hij dat ook doet? Dan weet je bij deze wat de consequenties zijn!

 

Ik had verwacht dat ik allang bij het volgende bijbelboek zou zijn als ik 4 of 5 voorbeeldjes had. Maar we zijn nog maar in het 7e hoofdstuk. De rest mag u allemaal zelf opzoeken

Korte conclusie: Of Jezus was zelf hypocriet omdat hij zegt dat we zachtmoedig moeten zijn (in dat geval kunnen we het hele geloof weggooien) of wij interpreteren en misbruiken de teksten.

Wat is liefde?

Zeggen waar het op staat zodat het binnenkomt bij de ander en deze er waarschijnlijk wat mee gaat doen. Of vind jij dat het liefde is dat je het allemaal zoetsappig brengt met het gevolgd dat iemand in de eeuwige duisternis terechtkomt omdat jij niet hard durfde te zijn.

 Zou een vader heel zoetsappig zijn 3 jarige zoontje vragen om van het spoor af te lopen omdat er een intercity aan komt stuiven? Of heeft hij zijn zoontje zo lief dat hij tekeer gaat als een gek, het jongetje schrikt en daardoor net op tijd van het spoort afrent? WHAT IS LOVE?

 Vele christenen staan opdat zelfde spoor. En als je alle tekenen van de eindtijd van de eindtijd in de bijbel naast de huidige wereld legt dan weet je één ding zeker: De intercity heeft me bijna te pakken! 

De waarheid is hard. De waarheid sluit bij velen de deuren, en opent deuren bij degenen die ervoor open staan. Net zoals Jezus voor de één de hoeksteen was en voor de ander een steen des aanstoots (geven we Jezus hier ook de schuld van???)

 

WHAT IS LOVE?

WHAT IS LOVE?

WHAT IS LOVE?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s