Hoe vaak wordt een baby besprenkeld in de bijbel?

Baby’s besprenkelen of het dopen van gelovigen? Het is een eeuwige discussie. Er is bijna geen onderwerp dat tot zoveel verdeeldheid heeft geleid binnen het christendom. Dit blog is zeker niet bedoeld om de verdeel

Het doopformulier

Voor het volledige formulier, zoals hij in mijn oorspronkelijke kerk (en in vele andere kerken) voorgelezen wordt: Formulier babybesprenkeling

Ik ga niet het hele doopformulier behandelen maar pak er een paar hoofdzaken uit om het simpeler en beknopt te houden:

 1. Het verbond met Abraham
  1. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam en zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen: ”Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen uw zaad1 na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God, en uw zaad na u” [Genesis 17:7]. 1) Zaad’ betekent hier ‘nageslacht’.om u te zijn tot een God, en uw zaad na u” [Genesis 17:7]. 1) Zaad’ betekent hier ‘nageslacht’. Wat zegt het doopformulier dus. De kinderen worden gedoopt omdat het verbond met Abraham ook voor ons en onze kinderen geldt. Dat het nog steeds geldt is helemaal waar maar waar in de bijbel staat dat dit ook maar 0,000001 procent met de kinderdoop te maken heeft? Ik kan er niet bij hoe men dat durft te associëren met elkaar. Laten we kijken wat de bijbel zegt wat het verbond met Abraham inhoudt:
   1. Gen 15:3 Toen leidde Hij hem naar buiten en zei: Kijk toch naar de hemel en tel de sterren, als u ze kunt tellen. En Hij zei tegen hem:  Zo talrijk zal uw nageslacht zijn. Dit is verbond is dus een belofte over een talrijk nageslacht uit Abraham, niets dat over de doop gaat
   2. Galaten 3:29 En als u van Christus bent, dan bent u Abrahams nageslacht en overeenkomstig de belofte erfgenamen.Dit zegt dus dat als je een ware gelovige bent dat je onder het nageslacht van Abraham valt overeenkomstig met de belofte. Met andere woorden: Met Abrahams nageslacht worden alle kinderen van God bedoeld. De belofte over het nageslacht is dus de belofte van niet zomaar een nageslacht maar de belofte dat er veel ware gelovigen uit Abraham voort zouden komen. Als wij dit bij de kinderdoop betrekken dan zeggen we dus eigenlijk dat het kind al wedergeboren is, de gedachte die hieruit voortvloeit is dat je het kind een teken meegeeft na de geboorte en dat het dan wel goed zou komen. Eigenlijk zeg je dus: Ik laat mijn kind dopen zodat hij opgenomen wordt in het verbond met Abraham en dus is mijn kind wedergeboren. De kinderdoop is dus eigenlijk zaligmakend. Dat staat er nog net niet in het formulier maar daar komt het wel op neer..
  2. Maar de kinderdoop is toch in plaats van de besnijdenis gekomen?
   1. Echt? Waarom is Jezus dan fysiek besneden maar ook gedoopt? Als het i.p.v. was geweest was Jezus of alleen besneden of alleen gedoopt
   2. Kolossenzen 2 vanaf vers 11: In Hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt, door het uittrekken van het lichaam van de zonden van het vlees, door de besnijdenis van Christus. Ah de besnijdenis bestaat dus nog steeds? Alleen niet de fysieke besnijdenis waren fysieke handelingen voor nodig zijn maar is de besnijdenis nu niet meer fysiek maar het afleggen van de zonden van het vlees. Dit verklaart ook dat de symbolische betekenis van de fysieke besnijdenis. Het afsnijden van een stukje menselijk vlees.
   3. Waarom worden dan ook meisjes gedoopt? De besnijdenis was immers alleen van toepassing op de jongetjes..
  3. Mogen kinderen dan niet gedoopt worden?
   1. Jawel, als ze zelf bewust voor God kunnen kiezen. Wanneer ze al op jonge leeftijd echt geloven is een doop zeker gerechtvaardigd, maar dan hebben we het dus over een geloofsdoop
  4. Als de kinderdoop gerechtvaardigd was, zou er dan van al die teksten in de bijbel over de doop niet minstens één tekst  zijn die letterlijk aangeeft dat er een kind direct na zijn geboorte gedoopt was?

Hoe vaak komt het besprenkelen van baby´s voor in de bijbel

Onderstaand overzicht moge duidelijk zijn..

Dedoop

De besprenkeling van baby´s komt precies 0 keer voor! Hoe verzinnen veel kerken het dan om het wel te doen?

De bijbelse volgorde

De bijbel is zeer duidelijk over de volgorde: Eerst geloven en daarna dopen, dus niet eerst besprenkelen of dopen en dan maar hopen/bidden dat de baby later tot geloof komt.

Handelingen 2:38a En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus. 

Waarom is het vaak zo moeilijk om ons aan deze volgorde te houden?

Laat de kinderen tot mij komen.

Hetzelfde met het zogenaamde argument dat Jezus zegt: ´Laat de kinderen tot mij komen´ Als je een besprenkeling of doop nodig hebt om tot geloof in Jezus te komen is het op zijn zachtst gezegd niet best! Overigens zijn de woorden van Jezus totaal uit de context gerukt want het gaat daar helemaal niet over het dopen/besprenkelen, maar dat terzijde. Het gaat hier over het opleggen van handen en geenszins over een besprenkeling

Matteüs 19:13 Toen werden kinderen bij Hem gebracht, opdat Hij de handen op hen zou leggen en zou bidden; maar de discipelen bestraften hen. 14 Maar Jezus zei: Laat de kinderen begaan en verhinder hen niet bij Mij te komen, want voor zodanigen is het Koninkrijk der hemelen. 15 En nadat Hij de handen op hen gelegd had, vertrok Hij vandaar.

Er is maar één doop

Sommigen zeggen dat allebei de soorten doop bijbels zijn, het dopen van gelovigen en het besprenkelen van ongelovige baby´s zijn beide bijbels. Dan zou er dus spraken van twee soorten verschillende dopen. Ook dit is in strijd met de bijbel. In Efeze zien we duidelijk dat er maar één doop bestaat en geen twee!

Efeziërs 4:5 één Heere, één geloof, één doop,

Bijzaak of niet?

Er zijn mensen die vinden dat de doop slechts een bijzaak is, uiteraard moeten de doop niet op gaan hemelen als de hoofdzaak in het leven. De hoofdzaak is duidelijk dat we wedergeboren gelovigen in Jezus zijn en bereid zijn om ons kruis op ons te nemen. Echter kunnen we de doop ook niet opzij schuiven als een onbelangrijk iets. Het is een ´opdracht´ van Jezus zelf om mensen te dopen!

Matteüs 28:19 Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u geboden heb, in acht te nemen.

Daarnaast zijn er in het NT zo´n 25 tot 50 situaties waarin mensen gedoopt worden, iets wat zo vaak in de bijbel voorkomt kunnen en mogen we uiteraard niet afdoen als iets onbelangrijks.

Ook is de doop onlosmakelijk verbonden met de wedergeboorte. Het hangt dus nauw samen met een wedergeboorte, dan kan het dus niet onbelangrijk zijn.

Overdopen

Velen zeggen dat als je als kind besprenkeld bent en je later laat dopen nadat je tot geloof gekomen bent dat je ´overgedoopt´ bent. Dit zou alleen kloppen als de besprenkeling van jezelf als baby bijbels zou zijn, als dat het geval zou zijn kun je inderdaad spreken van twee keer laten dopen of ´overdopen´. Maar aangezien er in de hele bijbel precies 0 argumenten te zijn voor het besprenkelen van baby´s kun je nooit spreken van: twee keer laten dopen of ´overdopen´.

Trouwens als een Jood (die als baby besneden is) zich laat dopen nadat hij tot geloof is gekomen horen we niemand over het zogenaamde fenomeen ´overdopen´ en tegelijkertijd wordt er gezegd dat de babybesprenkeling de besnijdenis vervangen heeft. Men spreekt zichzelf dus nogal tegen..

Huisgezinnendoop

Voor velen is dit een groot argument om baby´s te besprenkelen. Het is zeker waar dat er ca. 5 situaties in het NT zijn dat er kinderen gedoopt worden. De oplettende lezer ziet echter een overeenkomst tussen alle situaties: De kinderen geloofden! Dit kunt u ook lezen in bovenstaande overzicht. Ik zal één voorbeeldje pakken

Handelingen 18:8 En Crispus, het hoofd van de synagoge, geloofde met heel zijn huis in de Heere; en velen van de Korinthiërs die Paulus hoorden, geloofden en werden gedoopt.

Dit is een heel duidelijk voorbeeld van een compleet huisgezin wat gedoopt werd. Ze geloofden met zijn allen en werden met zijn allen gedoopt. Een kind mag dus zeker gedoopt worden wanneer deze echt gelooft.

Kinderdoop of babybesprenkeling

Doop of besprenkeling

De titel kinderdoop die meestal gebruikt wordt is erg misleidend, als we het over kinderdoop hebben en dan in ons achterhoofd de teksten over huisgezinnen die gedoopt worden denken we dat het wel oké is om baby´s te besprenkelen. Wat er echt gebeurd is geen doop maar een besprenkeling. Een doop is onderdompeling, dat is dus totaal wat anders dan een besprenkeling.

Baby´s of kinderen

Als we het over kinderbesprenkeling hebben dan zouden we het dus hebben over iedereen die nog een kind is. In Nederland ben je officieel een kind als je onder de 18 bent. Bijbels gezien is dat denk ik als je onder de 12 jaar bent. Maar we besprenkelen helemaal geen kinderen tot en met 11 of 17 jaar. We besprenkelen baby´s. Elke baby is immers een kind maar niet elk kind is een baby!

Geheiligd in de ouders

Velen denken ook dat het geheiligd zijn in de ouders ook maar iets met de besprenkeling te maken heeft. Dit halen ze zogenaamd uit de volgende tekst:

1 Korintiërs 7:14 Want de ongelovige man is geheiligd door zijn vrouw en de ongelovige vrouw is geheiligd door haar man. Anders waren immers uw kinderen onrein, maar nu zijn zij heilig.

Inderdaad zijn kinderen geheiligd in de ouders. Dus als een kind bijv. op jonge leeftijd verongelukt en de ouders geloven dan mogen we weten dat ook deze kinderen aanwezig zullen zijn in Gods Koninkrijk.

Echter is er wel een behoorlijk stukje creativiteit voor nodig om te zeggen dat dit ook maar iets met de besprenkeling te maken. De bijbel heeft het hier niet over. De context is dus totaal anders.

Ja, maar het kinderdoopformulier zegt dat het wel zo is

Ook dit heb ik vaak gehoord: Ja maar zo staat het in het formulier toch? Er staan inderdaad de nodige zaken in het formulier. Probleem is dat mijn formulier overeen moet komen met de bijbel. Mijn doopformulier is te vinden tussen Genesis en Openbaringen. De onwaarheden die in een kinderdoopformulier staan zijn woorden van mensen en niet van God.

De vraag is: Bent u God (de bijbel) gehoorzaam of de mensen (kinderdoopformulier)?

Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Zie ook: Kinderdoop = Wetticisme!

 

 

 

 

4 Comments

 1. Elk Evangelie begint met de doop.. Kan niet duidelijker.. de 1e drie hoofdstukken daar doet de Here voor het Hij het wil. Hij is het voorbeeld.. Dat voorbeeld doet het overduidelijk voor. Om precies te zijn gaat het om Math 3, Marcus 1, Lukas 3 en Johannes 1. (vast geen toeval). Alle andere teksten over de doop bevestigen het Voorbeeld alleen maar. Jammer, want het is een serieuze zaak. Wie gelooft zal hebben EN gedoopt zal zijn, DIE is behouden.. Vanzelfsprekend de doop die de Here Zelf voordeed.

  Like

 2. Nog een punt.. het gezin, dat gedoopt werd, dat zou … misschien… een baby bij zijn. De tekst meteen erna laat al zien dat dat niet zo was, er staat dat ze verheugd waren, dat ze met het hele gezin tot geloof waren gekomen en het spreekt voor zich, dat een baby niet tot geloof kan komen. Onbegrijpelijk, hoe de babydoop gedaan wordt, compleet tegen God in, want het Woord is God, staat in Johannes 1,1

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s